Lect.univ.dr. Georgeta CONDUR – Prorector comunicare, programe comunitare și cooperare academică

PROGRAM AUDIENȚĂ
LUNI 14:00 – 16:00

Atribuţiile prorectorului pentru pentru comunicare, programe comunitare și cooperare academică sunt stabilite de către rector şi vizează:
a) asigurarea, cu aprobarea Senatului şi avizul Rectorului, a cooperării și comunicării cu instituţii academice, culturale și administrative din ţară şi din străinătate;
b) instituie și menține, cu acordul Rectorului și al Senatului Universitar, relații de cooperare cu instituții academice din țară și străinătate;
c) instituie și menține, cu acordul Rectorului și al Senatului Universitar, programe comunitare aplicate mediului administrativ social, economic, cultural și sportiv;
d) îndeplineşte oricare altă atribuţie delegată de Rectorul Universităţii.

Conf. univ. dr. Teodora PRELIPCEAN – Prorector pentru activitatea didactică și de cercetare

PROGRAM AUDIENȚĂ
MIERCURI 11:00 – 13.00

Atribuțiile prorectorului pentru activitate didactică și de cercetare sunt stabilite de către rector și
vizează:
a) monitorizarea modului de implementare a strategiei de asigurare a calității;
b) coordonarea activitatii de cercetare științifică și raportarea rezultatelor acesteia catre autoritatile
competențe;
c) elaborarea procedurilor, metodologiilor și a altor documente ce reglementează derularea activităților universitare și supunerea acestora aprobării Senatului;
d) indeplinește oricare altă atribuție delegată de rectorul Universității.