1. PROFESOR DE SPRIJIN PENTRU INTEGRAREA ȘI INCLUZIUNEA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE

Plan de învățământ – detalii
ANC_Profesor de sprijin integrarea incluziunea CES – detalii

2. CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
ANC_6180 Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica FPSEAS – detalii