Comunitatea academică a Universității „Petre Andrei” din Iași este profund îndurerată de trecerea la cele veșnice a Academicianului Teodor Dima, Director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române. Discipol al reputatului profesor de logică Petre Botezatu, fost Decan al Facultății de Filosofie și Cancelar General al Universității „Al. I. Cuza” Iași, fondator al numeroase societăți, foruri științifice naționale și internaționale, autor și coordonator al unor ediții, volume și proiecte de indubitabilă valoare științifică în domeniile logicii, istoriei logicii, epistemologiei și filosofiei științei, Academicianul Teodor Dima reprezintă o personalitate marcantă a mediului academic ieșean și național, primind recunoașterea multor universități prin titlul de Doctor Honoris Causa, beneficiind de ediții și volume omagiale și de recunoaștere științifică din partea personalităților din domeniile de cercetare menționate.

Profesorul Teodor Dima rămâne în memoria afectivă și intelectuală a mii de studenți, masteranzi și doctoranzi pe care i-a inițiat și i-a coordonat în proiectele educaționale și de cercetare, marcându-le carierele profesionale, imprimând un spirit științific creativ în cadrul instituțiilor din care a făcut parte cu cinste și onoare.

Academicianul Tedor Dima s-a numărat printre profesorii de prestigiu care, în anul 1990, s-au raliat Proiectului Cultural și Academic „Petre Andrei”, în semn de prețuire și omagiu față de personalitatea Savantului și intelectualului public Petre Andrei și de respect față de fondatorul Fundației Academice „Petre Andrei” și al Universității „Petre Andrei”, Petru P. Andrei. A încurajat și sprijinit demersurile de cercetare ale operei Savantului Petre Andrei, prețuind și valorizând acest proiect cultural și editorial, propunând Prezidiului Academiei Române acordarea, în anul 2000, acordarea premiului „Ion Petrovici” al Academiei coordonatorilor acestui proiect, Petru P. Andrei și Doru Tompea.

În semn de prețuire pentru întreaga activitate desfășurată în susținerea și promovarea valorilor academice și ale proiectelor Universității Petre Andrei din Iași, această universitate i-a decernat, în 2013, titlul de Doctor Honoris Causa a UPA din Iasi.

Comunitatea Brăilei natale (aceeași cu a Savantului Petre Andrei, membru postmortem al Academiei Române) i-a acordat Academicianului Teodor Dima titlul de „Cetățean de onoare” al acestui oraș. Urmând acest bun exemplu și ținând seama de ceea ce a reprezentat și reprezintă Academicianul  Teodor Dima pentru Iași, propunem Consiliului local al Municipiului Iași acordarea titlului de „Cetățean de onoare”, chiar dacă acest gest de recunoaștere vine postmortem.

Studenții, absolvenții și profesorii Universității „Petre Andrei” din Iași îi păstrează o perenă recunoștință Academicianului Teodor Dima, atât pentru prestația ca profesor și cât și pentru sprijinul permanent pe care l-a acordat comunității noastre academice, domnia sa fiind și membru al Consiliului Director al Fundației Academice „Petre Andrei”, fondatoarea UPA din Iași.

Cu sufletele cernite, transmitem condoleanțe familiei îndoliate și regrete eterne pentru pierderea suferită.

Odihnească-se în Pace !

Președinte                                                                                                                    Rector

Prof.univ.dr. Doru Tompea                                                                    Prof.univ.dr Sorin Bocancea