CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Reunit în şedinţa din 23 martie 2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Având în vedere măsurile luate de către instituțiile statului român cu privire la pandemia cu COVID-19, Consiliul  de administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași a decis următoarele:

  1. Întrucât în UPA din Iași cursurile sunt puse deja la dispoziția studenților în variantă electronică, profesorii vor avea obligația să răspundă solicitărilor studenților, pe care le primesc telefonic sau prin mijloace electronice. Condițiile colaborării cadrelor didactice cu studenții (mijloace de comunicare, zile, intervale orare ș.a.) vor fi stabilite prin acordul celor două părți.
  2. Profesorii vor completa bibiliografiile cu lucrări ce pot fi găsite de către studenți la surse electronice.
  3. Personalul administrativ va avea program de lucru normal, exceptând acțiuni ce presupun relații cu publicul.
  4. Studenții care au nevoie de documente emise de către Universitate vor face solicitarea telefonic sau prin email, urmând să intre în posesia acestora la data și ora comunicate de către secretariate.
  5. Nu se vor percepe penalități pentru studenții care au achitat taxa până pe data de 1 aprilie 2020.

Membrii Consiliului de Administrație al Universității ”Petre Andrei” din Iași:

Prof.univ.dr. Doru TOMPEA – Președinte        

Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA                         

Conf.univ.dr. Teodora-Liliana PRELIPCEAN   Prof.univ.dr. Florin- Daniel ȘANDRU                

Lect.univ.dr. Georgeta CONDUR                       .