Luni, 2 decembrie 2019, în Sala Senat a Universității ”Petre Andrei” din Iași a avut loc Masa rotundă cu tema ”Alegerile prezidențiale din 2019”, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative a UPA din Iași, în parteneriat cu Centrul de Studii Politice și Administrative (CSPA), Centrul de Investigare Socială (CIS), Centrul de Cercetări Juridice (CCJ), Institutul de Studiere a Ideologiilor (ISI) și Asociația Pro Democrația – Club Iași, parteneri media fiind Tele Moldova Plus, Iași TV Life și Revista Polis.

La dezbatere au participat jurnaliști, comentatori și publiciști cunoscuți din Iași, alături de specialiști în psihologie, marketing, științe juridice și științe politice din cadrul universității. Și-au expus punctele de vedere: (în ordinea intervențiilor inițiale) asist. univ. dr. Ovidiu Mihăiuc (jurnalist, cadru didactic la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași), prof. univ. dr. Doru Tompea (președintele CA al UPA din Iași), lect. univ. dr. Paul Cătălin Popescu (UPA din Iași),  prof. univ. dr. Cristina-Maria Stoica (Decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială a UPA din Iași), lect. univ. dr. Lucian Dîrdală (Univ. ”Al. I. Cuza” din Iași, publicist), prof. univ. dr. Cristian Bocancea (FAPA), prof. univ. dr. Daniel Șandru (UPA din Iași, Directorul Departamentului Centenar al Primăriei Mun. Iași), prof. univ. dr. Sorin Bocancea (Rectorul UPA din Iași), conf. univ. dr. Teodora Prelipcean (Prorector pentru activitatea didactică și de cercetare al UPA din Iași) și cerc. șt. princ. dr. Florin Cîntic(Director Arhivele Naționale Iași, publicist), evenimentul fiind moderat de lect. univ. dr. Georgeta Condur (Prorector comunicare, programe comunitare și cooperare academică al UPA din Iași).

Fiecare dintre vorbitori a evidențiat acele aspecte legate de alegerile prezidențiale care i s-au părut relevante și a oferit o altă perspectivă asupra acestora, pe variate componenente, cum ar fi desfășurarea campaniei electorale, interpretarea rezultatelor, analiza consecințelor acestor alegeri asupra evoluției viitoare a scenei politice, clivajele din societatea românească, aspecte juridice referitoare la votul în afara țării sau posibile modificări ale legii electorale pentru viitoarele alegeri. Din schimbul de idei s-au desprins propuneri de viitoare teme de cercetare și a reieșit utilitatea organizării ulterioare a unor dezbateri aplicate dedicate unor subiecte extrase din tema generală, care ar merita o investigare mai în profunzime și o prezentare de sine stătătoare.