Prof. univ. Dr. Sorin Cristea a primit, în cadrul celei de a XV-a ediții a Simpozionului Național Kreatikon: Creativitate-Formare-Performanță, desfășurat în acest an sub patronajul Ministerului Educației Naționale, cea mai importantă distincție din partea Senatului Universității „Petre Andrei” din Iași, titlul de Doctor Honoris Causa.
Acesta a susținut prelegerea inaugurală a simpozionului, cu tema „Specificul pedagogiei ca știință socio-umană” și a lansat și colecția de cărți „Concepte fundamentale în pedagogie” și „Dicționarul enciclopedic de pedagogie”.  Volumele au fost prezentate de către prezentată de dl. Prof. univ. dr. Mihai Stanciu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Conf. univ. dr. Oana Maria Ciuchi, Universitatea „Petre Andrei” din Iași
Prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, Inspector Școlar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean(ISJ), partener al Simpozionului Național Kreatikon, a fost prezentaă deschidere și a  punctat câteva aspecte legate de pedagogie, ca știință socio-umană, dar și colaborarea deosebită dintre Inspectoratul Școlar și Universitatea Petre Andrei din Iași.An de an, la inițiativa doamnei profesor universitar Mariana Caluschi, a cărei memorie a fost omagiată și anul acesta de Conf. univ. dr. Ancuța Daniela Tompea, Președintele Senatului, manifestarea științifică, practică și aplicativă a urmărit stimularea și dezvoltarea creativității cadrelor didactice din învățământul superior și preuniversitar, a studenților, elevilor, psihologilor. Sub egida Simpozionului, s-a desfășurat tradiționalul Kreatikon Junior – Caruselul copiilor, ediția a X-a, desfășurat în Sala de festivități a Colegiului Tehnic „Ion Holban” Iași

În partea a doua a Simpozionului, în cadrul Școlii Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași, au avut loc Prelegerile: Jean Piaget şi Lawrence Kohlberg, corifeii studiilor în domeniul dezvoltării morale a copiilor şi adolescenţilor”, susținută de doctorand preot prof. gr. I Cristinel Sociu, Universitatea de Stat din Tiraspol și Lector univ. dr. Viorel Robu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău; respectiv „Alternative sănătoase de petrecere a timpului liber, fără consum psihoactiv” susținută de Psiholog Mihaela Ciobanu, Coordonator CPECA Iași.

De asemenea, au fost organizate  și workshopurile: Stilul de comportament al cadrului didactic – factor motivator al învățării constructive” susținut de Psihoterapeut, drd. Narcisa Geanina Caranfil, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, respectiv „Utilizarea tehnicilor creative în dezvoltarea personală la vârsta școlară” susținut de conf. univ. dr. Anișoara Sandovici, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și lector univ. dr. Constantin Nechifor, Universitatea „Petre Andrei” din Iași.

Simpozionul Kreatikon care a fost inițiat în anul 2004, s-a conturat din convingerea unor dascăli din învățământul preuniversitar și universitar ieșean că dimensiunea creativității reprezintă un fundament al activității complexe care se desfășoară în școală. Doresc să mulţumesc tuturor colaboratorilor care fac în fiecare an posibilă această manifestare științifică, în care se dezbat aspecte legate de creativitate, formare şi performanţă”, a precizat Prof.univ.dr. Cristina-Maria Stoica, Decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială.

La Simpozionul Kreatikon au participat cadre didactice din învăţământul superior şi preuniversitar (preşcolar şi şcolar), psihologi, profesori psihopedagogi, manageri educaţionali, reprezentanţi ai ONG, studenţii de la facultăţile de profil şi elevi.

Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială, Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă “Ion Holban”, Centrul de Resurse Umane – Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi și Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Inspectoratul Școlar Județean Iaşi, Colegiul Tehnic “Ion Holban” din Iaşi și ”Salvați Copiii”  au organizat, în perioada 9-11 mai 2019, a XV-a ediție a  Simpozionului Național Kreatikon: Creativitate – Formare – Perfomanță. Tema Simpozionului a fost: ”Școală sigură, școală prietenoasă – succes versus eșec”.