Ajunsă la cea de a XXVI-a ediție, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene” a fost dedicată în acest an Centenarului României.  Deschiderea sesiunii a prilejuit susținerea unei prelegeri cu tema „Idealul național și războiul pentru reîntregirea neamului românesc”, dar și prezentarea celui mai recent număr al Revistei POLIS.

Conf.univ.dr. Teodora Prelipcean, coordonatoarea manifestării, a deschis lucrările celei de a XXVI-a Sesiuni Naționale de Comunicări Științifice a UPA din Iași și le-a transmis tuturor participanților mult succes în cadrul lucrărilor pe secțiuni.

Conf.univ.dr. Anca Tompea, Președintele Senatului UPA din Iași, a precizat faptul că „sesiunea de comunicări științifice este un eveniment deosebit, un moment în care noi, cadrele didactice, putem culegele roadele muncii de cercetare din anul universitar ce urmează să se încheie. Este meritul organizatorilor că au reușit să mențină acest anuar la cote înalte și să fie și indexat. Nu facem deosebire între facultăți sau specialități. Suntem cu toții, împreună, pentru Universitatea „Petre Andrei”, o universitate în comunitate”.

Prof.univ.dr. Doru Tompea, Președintele Consiliului de Administrație al UPA, a felicitat organizatorii pentru anduranța dovedită în organizarea celei de a XXVI-a ediții a sesiunii de comunicări și a mărturisit că „am să mă apuc să scriu, începând cu această vară, istoria adevărată, simțită, trăită a Universității „Petre Andrei” din Iași, din 1989 gândită împreună cu Profesorul Petru P. Andrei, la dumnealui acasă, pe strada Carol Marx, cum îi spunea el, până la UPA din Iași de astăzi. Sper ca la anul, în această Aulă și cu același prilej, să vă prezint și cartea”.

Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, Rectorul UPA din Iași, a prezentat noutățile cu care a venit această nouă ediție a Sesiunii știinfice. „În acest an Sesiunea coincide cu o altă acțiune a universității noastre din cadrul unui proiect demarat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, respectiv ”Centenarul României în dezbaterile POLIS”. Ultimul număr al Revistei POLIS, pe care l-ați primit cu toții, este dedicat Marelui Război și așa se explică și prezența invitatului nostru, domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe, care a contribuit cu un text la acest număr. O noutate pe care o aduce această ediție a sesiunii este că, începând cu acest an, Consiliul de Admininistrație a aprobat acordarea a trei premii pentru cele mai bune trei texte ale studenților, dintre cele care ajung să fie publicate în Anuarul universității”.

Dezbatere: „România în Marele Război”

Lect.univ.dr. Georgeta Condur, Prorector UPA, a prezentat, în preambulul dezbaterii „România în Marele Război”, proiectul „Centenarul României în dezbaterile revistei de științe politice POLIS”, precizând că aceasta este cea de-a doua manifestare din seria de șapte dezbateri construite în jurul unor subiecte legate de Anul Centenar, tema fiecăreia coincizând cu tema numărului respectiv al revistei POLIS. Dezbaterea a avut ca punct de pornire prezentările susținute de către doi dintre autorii textelor din cel mai recent număr al revistei, Sabin Drăgulin și Andrei Daniel Gheorghe.  

Prof.univ.dr. Sabin Drăgulin, Prodecan al Facultății de Științe Politice și Administrative din cadrul UPA, a prezentat conținutul ultimului număr al revistei POLIS, pe care l-a coordonat. „Acest număr a pornit de la o idee din interiorul universității. Domnul rector Bocancea a gândit acest proiect important nu doar pentru noi, ca istorici, politologi ș.a.m.d., ci mai ales pentru că vedem din zona guvernamentală o lipsă de sprijin și o mare întârziere în derularea acțiunilor de celebrare a Centenarului României Mari. Această ediție a dorit să reflecte poziția României în perioada Marelui Război”.

Andrei Daniel Gheorghe  a susținut o prezentare pe  tema „Idealul național și războiul pentru reîntregirea neamului românesc”, aceasta constituind  prelegerea inaugurală a Sesiunii din acest an. „Mă bucur să mă aflu la Iași, un oraș strâns legat de conceptul de identitate națională. Este orașul Parlamentului, Guvernului și reședinței Regale din perioada de război. Aici s-a primit delegația de la Chișinău după prima Unire, cea din 27 martie și după ce Sfatul Țării decide unirea cu țara mamă. Dar, mai presus de atât, acum noi toți ne gândim la ce înseamnă identatitatea românească, idealul național. Marea diferență dintre noi și cei de atunci o reprezintă capacitatea unei generații de a construi un proiect național pe termen mediu și lung și de a-și duce un ideal la îndeplinire”, a precizat Andrei Daniel Gheorghe.

 După deschiderea lucrărilor, participanții din toate centrele universitare din țară au început lucrările pe cele cinci secțiuni ale sesiunii: asistenţă socială – incluziune socială şi dezvoltare comunitară, științe juridice, psihologie aplicată, consiliere și psihoterapie, contribuții teoretice și practice la conturarea dimensiunilor post sau inter-criză și teorie şi acţiune politică în context european.