SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ
Cod SMIS 141037 – detalii aici

Obiectivul general al proiectului
Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvențilorde învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței
muncii prin susținerea înințării a 22 de întreprinderi cu profil non-agricol în Regiunea Nord-Est.

Curs acreditat de antreprenoriat
• Absolvenții vor primi o subvenție de 200 lei
• Finanțăm 22 de afaceri din domenii competitive * 58 mii Euro.

Persoană de contact: Irina GUȚU: +40 753 057 750; innovate@eastmarketing.ro