În cadrul primei zile a Conferinței naționale: Abordarea multidisciplinară a infractorului, organizată de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Sociaclă și Facultatea de Drept, cei 85 de participanți au avut posibilitatea de a cunoaște conținutul Strategiei Naționale de Reintegrare Socială, prezentată de Comisar Șef de poliţie penitenciară Cristina Andreica – Director Adjunct Reintegrare Socială și Comisar șef de poliţie penitenciară și Ecaterina Preda – Șef serviciu Asistență psihosocială, Subcomisar de poliţie penitenciară.

 Alin Pop, Șeful serviciului Educație, a prezentat o serie de aspecte legate parcursul educațional al persoanei private de libertate. Acesta a precizat că serviciile de educație din penitenciare trebuie să aibă ca obiectiv facilitarea dreptului la instruire. Educația poate să le stimuleze potențialul pozitiv şi să‐i facă să conştientizeze noi posibilități, chiar să îi ajute să se decidă să  renunțe la delincvență. Activitățile educative îi   ajută pe cei încarcerați să se destindă, să‐şi elibereze tensiunile, să se exprime şi să‐şi dezvolte aptitudinile mentale şi fizice.

Inspectorul de poliţie penitenciară Marius Daniel Haja, psiholog și subinspectorul de poliţie penitenciară Ioana Olteanu – psiholog au prezentat informații legate de abordarea infractorului din perspectivă psihologică, respectiv activitățile de evaluare inițială, periodică, consilierea și intervenția psihologică, riscul de suicide și observarea șocului încarcerării și programele pe care le pot pune la dispoziția deținuților pentru a se putea mai ușor acomoda la privarea de libertate. Participanților la conferință li s-a prezentat și parcursul profesional al unui psiholog care își desfășoară activitatea în cadrul unui penitenciar, dar și potențialele pericolele venite din partea deținuților.

Subcomisar de poliţie penitenciară Roxana Dalalău, asistent social, a prezentat rolul asistentului social în procesul de reintegrare socială a persoanelor deţinute, care efectuează consultaţii individuale, în scopul determinării nevoilor sociale ale deţinutului şi a problemelor ce necesită soluţionare pe parcursul detenţiei; – asigură programele de consilierii psihosociale; – acordă ajutor deţinuţilor la restabilirea relaţiilor sociale pierdute; – acordă ajutor la perfectarea actelor deţinuţilor și la încadrarea în procesul de muncă; – îndrumă, consiliază şi formează deţinuţii în domeniul orientării şcolare şi profesionale; – colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, confesiunile religioase şi alte instituţii în vederea menţinerii relaţiilor sociale ale deţinuţilor.

 Prof. univ. dr. Cristina Stoica: În ultimele decenii, criminalitatea şi delincvenţa juvenilă au devenit probleme sociale majore cu care se confruntă cea mai mare parte dintre societăţile contemporane, atât cele dezvoltate economic, cât şi cele mai puțin dezvoltate. Explicarea cauzelor creşterii infracționalității pe termen lung trebuie să ţină seama de evoluţia factorilor: economici şi culturali, a mentalităţilor şi atitudinilor, de tranziţia de la vechile la noile moduri sau stiluri de viaţă, de normele de conduită, de modele de comportament, de  resursele comunitare, factori familiali, dependenţa de droguri, vârsta şi sexul, factorii biologici, factorii parental, dezbinarea familiei; performanţa şcolară şi inteligenţa; influenţa semenilor delincvenţi; sărăcia şi şomajul; oportunitatea infracţională; grupurile şi infracţiunea organizată creşterea disponibilităţii armelor, creşterea numărului de separări de familii, niveluri mai mari de mobilitate geografică

Lector univ. dr. Rodica Boca a prezentat implicațiile infracțiunii de fals, respectiv falsul în înscrisuri și cel intelectual, în principal implicațiile sociale și financiare care decurg din plagierea lucrărilor de licență, disertație și doctorat.

Studenta din anul 3, psihologie, Daria Constantin a avut oportunitatea de a vorbi despre experiențele pe care care le-a avut în perioada practicii de specialitate pe care a desfășurat-o în cadrul Penitenciarului Iași.