În data de 5 mai 2022, un grup de studenți și masteranzi de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, specializările Drept și Științe Politice, au efectuat, în cadrul proiectului ASCED- – Angajare Sustenabilă și Competitivitate pentru studenții din domeniul economic și drept, o vizită de studiu, în Regiunea de Nord-Est, la Suceava, la Palatul de Justiție. Studenții fost întâmpinați de avocatul Mihai Ștefănoaia care, pentru început, le-a prezentat un scurt istoric al locației. Astfel, construcţia clădirii a fost executată între anii 1850 şi 1855 cu funcţiunea iniţială de cazarmă militară (formată dintr-un corp în formă de „U” şi o capelă).

În anul 1885 a luat fiinţă Tribunalul districtual dispus în 2 corpuri neseparate – închisoare şi judecătorie. La 30 decembrie 1956, prin H.C.M. nr. 2750, penitenciarul a fost mutat în municipiul Botoşani, iar spaţiul rămas disponibil a fost atribuit admnistraţiei locale şi ocupat mai întâi de fostul Sfat Popular al regiunii Suceava, iar apoi de Primăria municipiului Suceava, Universitatea „Ştefan cel Mare”, O.C.O.T. Suceava şi Administraţia Financiară a municipiului Suceava.

Studenții au vizitat locațiile care o compun și li s-au prezentat activitățile care se desfășoară în cadrul acestora, respectiv sălile de penal și civil, cea de falimente și penal, arhiva (de falimente, civilă, penală și de contencios administrativ), precum și registratura, iar la etajul sala de contencios administrativ și fiscal. Totodată, în cadrul vizitei tinerii au putut participat și la două ședințe de judecată în domeniul civil și contencios.

Aceasta activitate s-a desfășurat în cadrul activităților derulate prin intermediul proiectului ASCED – Angajare sustenabilă și competitivitate pentru studenții din domeniul economic şi drept, de la specializarea drept implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130352.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de găsi un loc de muncă pentru un număr de 211 studenți, din cadrul facultătilor de Drept, Economie și Științe Politice din regiunea Nord-Est, prin stagii de practică și consultanță specifică pentru carieră.