În data de 24 februarie 2022, un grup de studenții ai Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iași, care au efectuat practica de specialitate în cadrul proiectului ASPIR-Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale, au mers, intr-oo vizită de studiu în județul Suceava. Tinerii au putut vizita Căminul de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou, aflat în subordinea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Gazdele vizite au fost preotul Iustin Nistoroaea, directorul așezământului și monahul Adrian Moroșan, director medical al Arhiepiscopiei Sucevei. Studenții au aflat istoria așezământului de caritate chiar de la preotul Nistoroaea, care a răspuns întrebărilor acestora. „Căminul a luat ființă în anul 1995, având, în prezent, 30 de beneficiari, persoane în vârstă, fără mijloace de întreținere și fără aparținători. Asistența medicală este asigurată de medici și asistente medicale în regim de voluntariat, de la Policlinici și spitale din Suceava. În incinta complexului a fost ridicat un paraclis pentru oficierea slujbelor religioase, iar personalul care deservește așezământul de caritate este format din monahii. Studenții, viitori asistenți sociali și psihologi, au vizitat spațiile complexului și au stat de vorbă cu o parte dintre beneficiari”.

Vizita de studiu a continuat după-amiază, la Așezământul de copii Sfântul Ierarh Leontie, din Rădăuți, aflat în subordinea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Înființat în toamna anului 2011, așezământul găzduiește, în prezent, peste 122 de copii și tineri cu vârsta începând de la 3 ani. Scopul așezământului este acela de a susține educația și oferă sprijin studenților pe care îi are în ocrotire. Centrul de copii este un serviciu social, așa cum bine sublinia psihologul monah, Cristina Lichi, ce asigură un mediu stabil, fiind alcătuit din 11 căsuțe de tip familial și servicii integrate de calitate oferite copiilor din incinta instituției, în vederea reintegrării în familie sau, după caz, reintegrării socio-profesionale și pregătirii pentru viață independentă. Studenții au vizitat atelierul de pictură și au stat de vorbă cu artistul plastic Vasile Popescu, cel care-i conduce cu răbdare și afecțiune pe copii, pe drumul dificil al acuarelei, au interacționat cu copiii din centru și cu profesorii care-i îndrumă și le sunt mereu aproape.

Această vizită de studiu a oferit studenților ocazia de a lua contact direct cu instituții și organizații de profil, de a dobândi cunoștințe și abilități practice în domeniul psihologiei și asistenței sociale. Activitate s-a desfasurat in activităților derulate prin intermediul proiectului ASPIR – Angajarea studenților prin Parteneriate Inovative Regionale implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Fundația Alături de Voi România, în perioada 24 septembrie 2020 – 23 septembrie 2022, co-finanțat prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014 – 2020, număr contract POCU/626/6/13/130351.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pentru un număr de 282 studenți din cadrul facultăților cu profil socio-uman, respectiv Psihologie și Asistență Socială din regiunea Nord-Est, în urma participării la activităţi integrate: pregătire practică, consiliere şi orientare în carieră, inovare socială, prin parteneriat social cu angajatorii de pe piața muncii.