Universitatea ”Petre Andrei” din Iași (UPA) a fost reprezentată, în zilele de 2 și 3 decembrie 2021, de către Prof. Univ. Dr. Cristina Maria Stoica, decanul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, la International Scientific Conference „Contemporary Issues of Socio-humanistic Sciences”, XIIth edition, din CHIȘINĂU. UPA a fost parteneră în organizarea acestui eveniment alături de Universitatea Libere Internaționale din Moldova (ULIM), Doctoral School of ULIM, Institute of Psychology, Academy of Sciences of MoscowRussia, Faculty of Social and Educational Sciences, Psychology and Arts, State University „Alecu Russo”, Bălți, O. P. Jindal Global University (JGU), Sonipat, Haryana, India.

Lucrările Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socioumane” au debutat, online, cu o ședință de inaugurare, în cadrul căreia gazdele și invitații au menționat importanța cercetării în contextul social actual.

Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica a prezentat un cuvânt de salut, în calitate de reprezentant al partenerilor în organizarea conferinței, subliniind importanța colaborării interuniversitare. În plenul conferinței au fost prezentate cercetări care au adus în prim plan problemele majore din domeniul sociologiei, psihologiei și științelor educației, realizate în cadrul echipelor de cercetare din Republica Moldova, România, Rusia, Lituania, Ungaria. Prof. univ. dr. Cristina Maria Stoica și Prof. univ. dr. Gabriela Marinescu au prezentat lucrarea cu titlul: The importance of multicultural education in school / Importanța educației multiculturale în școală.

Prima zi a lucrărilor Conferinței Științifice Internaționale „Preocupări contemporane ale științelor socioumane” s-a finalizat cu trei workshop-uri:  1. The legal functioning of social services and ensuring their quality / Funcționarea legală a serviciilor sociale și asigurarea calității acestora; 2. Love is a story. The new theory of relations by R. Sternberg / Dragostea e o istorie. Noua teorie a relațiilor de R. Sternberg; 3. Trauma & Intervention / Traumă și intervenție.

Prof. univ. dr. Svetlana Rusnac, Decanul Facultății de Științe Sociale și ale Educației, a precizat că au participat cu comunicări 95 de cercetători din 10 țări, dintre care 31 – de peste hotare: România, Lituania, SUA, Rusia, Ungaria, Marea Britanie, Israel, India, Turcia. În calitate de audienți, în ședințele plenare, secțiuni și workshop-uri, au participat 91 de persoane. Au fost expuse 78 de comunicări, dintre care 8 – în plenul conferinței.

În cea de a doua zi, pe 3 decembrie 2021, lucrările conferinței au debutat cu ședința în plen, continuând cu lucrările pe secțiuni, la care au participat circa 100 de participanți: 1. methodological challenges in the contemporary psychological research; 2. access and sustainability of social protection in a changing world; 3. development of educational and humanistic sciences in the era of knowledge and information.

De asmenea, au avut loc și mai multe workshop-uri: Tendințe eficiente-ineficiente în dezvoltarea personală, transcendere de la interpretare spre practici eficiente cu efect rapid / Efficient-inefficient trends in personal development, transcending from interpretation to effective practices with rapid effect; Self Differentiation or Putting order in chaos / Diferențierea Sinelui sau a face ordine în haos; Vocational guidance method based on eniostil typology; Activating personal resources for adults abused in childhood / Activarea resurselor personale la persoanele mature abuzate in copilărie.