Universitatea „Petre Andrei” din Iași organizează, începând cu luna noiembrie 2020, cursuri postuniversitare de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică la nivelul I, respectiv nivelul II. Durata programului de formare este de un an de zile și va fi organizat în regim cu taxă, așa cum este precizat în O.M.E.N. nr. 3850/02.05.2017. Înscrierile se pot face până pe data de 30 octombrie 2020, iar perioada de desfășurare este 1 noiembrie 2020-15 iunie 2021.

Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică, la forma de învăţământ cu frecvenţă, absolvenţii studiilor universitare. Condițiile de înscriere sunt stabilite conform Ordinului MEN 4129/16.07.2018.  Vezi link aici.

Admiterea la programele de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică pentru funcțiile didactice din învățământul antepreșcolar, preșcolar, general obligatoriu și la toate nivelurile învățământului preuniversitar se organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea „Petre Andrei” din Iași, departament de specialitate cu profil psiho-pedagogic înființat în condițiile legii.

Actele necesare pentru depunerea dosarului de înscriere pot fi consultate pe site-ul universității www.upa.ro.