HOTĂRÂREA  nr. 35/ 23.11.2020

  • În conformitate cu prevederile HG 52/5.11.2020
  • Conform prevederilor Cartei Universității “Petre Andrei” din Iași,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Reunit în şedinţa din 23 noiembrie 2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.: Incepand cu data de 23 noiembrie 2020, toate activitatile didactice se vor desfașura in varianta online, in conformitate cu prevederile din Metodologie pentru stabilirea orarului in anul universitar 2020-2021. In acest sens, cadrele didactice, de comun acord cu studentii, vor stabili zilele și intervalele orare in care ii vor desfașura activitatile didactice online, urmand ca activitatile desfașurate in regim clasic sa se desfașoare dupa ridicarea restrictiilor.

Art. 2.: Masurile prevazute Ia Art. 1 se aplica pana Ia vacanța de iarnă, dacă actele normative ulterioare ale autorităților publice nu vor prevedea altfel.

Membrii Consiliului de Administrație al Universității ”Petre Andrei” din Iași:

Prof.univ.dr. Doru TOMPEA – Președinte

Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA

Conf.univ.dr. Teodora-Liliana PRELIPCEAN

Prof.univ.dr. Florin- Daniel ȘANDRU

Lect.univ.dr. Georgeta CONDUR