HOTĂRÂREA  nr. 34/ 06.11.2020

  • În conformitate cu prevederile HG 52/5.11.2020
  • Conform prevederilor Cartei Universității “Petre Andrei” din Iași,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Reunit în şedinţa din 06 noiembrie 2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.: Începând cu data de 9 noiembrie 2020, toate activitățile didactice se vor desfășura în variantă online, în conformitate cu prevederile din Metodologie pentru stabilirea orarului în anul universitar 2020-2021. În acest sens, cadrele didactice, de comun acord cu studenții, vor stabili zilele și intervalele orare în care își vor desfășura activitățile didactice online, urmând ca activitățile desfășurate în regim clasic să se desfășoare după ridicarea restricțiilor.

Art. 2.: Începând cu data de 9 noiembrie 2020, activitățile personalului administrativ, excluzând serviciul de pază, se vor desfășura în regim online. Rezolvarea urgențelor se va desfășura conform prevederilor din documentul Condiții ale accesului persoanelor în spațiile Universității „Petre Andrei” din Iași în perioada stării de alertă.

Art. 3.: Măsurile prevăzute la Art. 1 și 2 se aplică până pe data de 22 noiembrie 2020 inclusiv, dacă acte normative ulterioare ale autorităților publice nu vor prevedea altfel.

Membrii Consiliului de Administrație al Universității ”Petre Andrei” din Iași:

Prof.univ.dr. Doru TOMPEA – Președinte       

Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA                         

Conf.univ.dr. Teodora-Liliana PRELIPCEAN 

Prof.univ.dr. Florin- Daniel ȘANDRU 

Lect.univ.dr. Georgeta CONDUR