Prof.univ.dr. Doru Tompea, Președintele Consiliului de Administrație a Universității Petre Andrei din Iași (UPA din Iași),a participat, în calitate de invitat și partener instituțional la Conferința Regională – Etica și responsabilitate în activitatea de voluntariat, ediția I.

În deschiderea conferinței au adresat mesaje și au rostit alocuțiuni Sa Petru GHERGHEL, Episcop diecezan de Iași – Episcopia Romano-Catolică IașI, Excelența Sa Aurel PERCĂ, Episcop auxiliar și Vicar general – Episcopia Romano-Catolică Iași,
Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU, Decan al Facultății de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Prof. univ. dr. Doru TOMPEA, Președinte al Consiliului de Administrație al Universității ”Petre Andrei” IașI și
Dr. Roxana NECULA, Președinte Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România În alocuțiunea sa, Președintele UPAa evocat importanța acțiunilor de voluntariat pentru societatea românească, pentru dezvoltarea personală și pentru creșterea solidarității sociale, integrarea în piața europeană a muncii prin participarea la activități de interes public in folosul altor persoane. Prof.univ.dr. Doru Tompeaa evocat modelul Petre Andrei, ca intelectual public, care, prin opera sa, în etică și sociologie, inclusiv prin activitatea sa civică, patriotică (a participat ca voluntar pe front, deși beneficia de un certificat de pauperitate, în Marele Război, este un exemplu pentru voluntar).

În final, Prof.univ.dr. Doru Tompeaa citat din mesajul adresat recent de Sfântul Părinte Papa Francisc, adresat tinerilor, în contextul zilei mondiale a tineretului din ianuarie 2019, îndemnând la revoluție a slujirii.

Din partea Universității Petre Andrei din Iași au mai participat, cu lucrări în cadrul conferinței, Prof. univ. dr. Cristina Maria STOICA, Decan al Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială și Lect. univ. dr. Oana BĂDĂRĂU, cadru didactic în cadrul facultății.