Universitatea „Petre Andrei” din Iași (UPA din Iași) se solidarizează cu comunitatea academică a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), fiind alături de profesorii și studenții acestei instituții de învățământ superior în misiunea comună, a tuturor instituțiilor de învățământ superior, de a păstra autonomia învățământului față de ingerința politicului de orice fel în spațiul universitar. În acest sens, comunitatea UPA din Iași a luat act de poziția Consiliului Național al Rectorilor reliefată prin comunicatul de presă emis astăzi:

*** Comunicat de presă al Consiliului Național al Rectorilor
Consiliul Naţional al Rectorilor a luat act de faptul că într-o universitate din România s-a produs o regretabilă manifestare cu pronunţat caracter politic.

În acest context amintim faptul că, în conformitate cu Legea învăţământului superior nr. 199/2023, art. 13, alin. (3), „Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar este permis numai în condiţiile stabilite prin lege şi prin carta universitară.”

De asemenea, Consiliul Naţional al Rectorilor subliniază faptul că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din aceeaşi lege, „În instituţiile de învăţământ superior şi în toate componentele lor organizatorice sunt interzise activităţile care constau în prozelitism politic şi/sau religios.”

Potrivit Art 32 (6) al Constituţiei României, „Autonomia universitară este garantată”, iar Legea 199/2023 statuează, la Art. 7 (4), că instituţiile de învăţământ superior „au caracter nonprofit şi sunt apolitice”.

Aceste prevederi legale trebuie respectate nu doar de către persoanele implicate în activităţile specifice învăţământului superior, ci de către toţi cetăţenii României.

Nu dorim să intrăm într-o analiză de conţinut a respectivei acţiuni ce a umbrit o zi festivă precum cea dedicată deschiderii noului an universitar, ci doar să ne manifestăm dezaprobarea faţă de producerea ei şi solidaritatea faţă de colegii noştri şi de studenţii care au fost nevoiţi să asiste la aşa ceva. Comunităţile academice din România cunosc legislaţia referitoare la statutul instituţiilor universitare şi au dovedit că o respectă. Fiecare are dreptul constituţional la liberă exprimare şi la a avea propriile convingeri politice, însă nu spaţiul academic este locul pentru exercitarea acestor drepturi. Societatea noastră democratică dispune de diverse locuri în care se pot desfăşura acţiunile politice, conform legislaţiei în vigoare, iar universităţile nu se numără printre ele.

Consiliul Naţional al Rectorilor face apel la toate forţele politice să respecte comunităţile academice din România.
Sursă comunicat: https://www.agerpres.ro/