Programul de formare psihopedagogică Nivel I se face pe bază de dosar de candidatură, care conţine:

 1. fişă de înscriere tip;
 2. documente personale de identificare: copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie;
 3. în cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 5. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Admiterea absolvenţilor la programul de formare psihopedagogică Nivel II D.P.P.D. se face pe bază de dosar care va conţine:

 1. fişă de înscriere tip;
 2. documente personale de identificare: copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 3. în cazul absolvenţilor, act de studii corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 4. foaia matricolă/suplimentul la diplomă corespunzător categoriei de studii în baza căreia se realizează înscrierea sau orice alt document de studii din care să rezulte parcursul universitar, în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 5. certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 6. certificat/adeverință de absolvire a Programului de studii psihopedagogice Nivel I;
 7. diploma de master/act de studii corespunzător categoriei de studii prevăzute la art. 4, alin. 3) lit. c) sau d) din O.M.E.N. nr. nr. 3850/2017 cu modificările și completările ulterioare, însoțite de foaia matricolă/supliment, ambele în copie certificată „conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare psihopedagogică;
 8. dovada achitării taxei de înscriere.