Universitatea ”Petre Andrei” din Iași și Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială aduc un omagiu Profesorului universitar dr. Mariana Caluschi (1946-2016)

Simpozionul național cu participare internațională KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă. ”Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație”. Ediţia a XVIII-a este dedicat memoriei Marianei Caluschi,  a cărei activitate intelectuală a contribuit decisiv la dezvoltarea istoriei psihologiei din România şi din Republica Moldova, prin dezvoltarea şi elaborarea unui model creativ de predare a psihologiei şi elaborarea unei paradigme creativ-curative, utilă în practica terapeutică, medaliată cu aur de Institutul Naţional de Inventică şi de către Academia Română.

Cu ocazia acestui eveniment, câțiva dintre colaboratorii doamnei  profesor Mariana Caluschi, au adus un omagiu Omului și Profesionistului:

***

MARIANA, îmi amintesc …!

Îmi amintesc de …prima întânire cu Mariana, a experiențelor de la catedra, facultate.
Îmi amintesc de  …toată munca pe care am realizat-o împreună pentru ARACIS.
Îmi amintesc cum …m-a convins că a trăi este mai mult, mult mai mult decât a exista pur și simplu, dar pentru asta merit să fiu împăcat cu mine și cu toți cei care cred în mine.
Îmi amintesc …zâmbetul, delicatețea pe care permanent o avea cu mine, cu noi.
Îmi amintesc…de modul cum mă dojenea când vântul îmi spulbera încrederea din jur.
Îmi amintesc de …cuvintele, gesturile pe care le avea ori de câte ori ne vedeam, sau lucram, de o ”aură blândă și împăciuitoare ”.
Îmi amintesc de … persoanele deosebite pe care le-am cunoscut datorită Marianei și care și-au gasit un rol aparte în viața mea, pentru care timid am sperat și reușit să mă accepte ca prietena lor.
Îmi amintesc …de darul minunat pe care-l avea în relația cu studenții, pe care-i captiva prin iubire și respect, ca și cum aceștia ar fi fost proprii ei copii.
Amintirile mele cu Mariana Caluschi sunt bine ancorate, „într-un cufar ” doar al nostru, pe care însă le ”revăd ” la întâlnirile cu colegii noștri universitari, studenți, prieteni, oricât de departe ar fi aceștia în întreaga lume.

Mariana Caluschi ! Un om încărcat de vise, împliniri și speranțe.

Anca Daniela Tompea, Conf.univ.dr., președintele Senatului Universității ”Petre Andrei” din Iași

***

MARIANA CALUSCHI – Om frumos, personalitate înzestrată cu o lumină interioară pe care cu mare har o proiecta asupra discipolilor dar și colegilor de breaslă, personalitate cu care interacționând deveneai mai bun, mai pozitiv, mai motivat. Mă consider o fericită că am avut frumoasa ocazie să comunic cu acest Corifeu al psihologiei române în timpul scurtelor vizite ale domniei sale în Republica Moldova, la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți.

Silvia Briceag, doctor în psihologie, conferențiar universitar, șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Republica  Moldova

 

***

Prin transfer, coloana fără sfârşit a ştiinţei psihologiei reaminteşte celor de azi marii psihologi ai vremurilor trecute ce prin coloana personalităţii şi operei lor sprijină ca şi Coloana Infinitului a lui Brâncuşi – cerul psihologiei contemporane. Model explicativ al existenţei şi creaţiei, Coloana Infinitului sprijină cerul evoluţiei şi progresului ştiinţei amintindu-ne că suntem datori cu recunoştinţă faţă de înaintaşi” –  sunt cuvintele lăsate de dna Mariana Caluschi, pentru urmași săi să nu uităm trecutul și să făurim viitorul.

Am cunoscut-o pe Mariana Caluschi din 1992 la prima Conferință la care am participat la Universitatea “Al.I. Cuza”, Iași. Sunt onorată și mulțumesc circumstanțelor  că am cunoscut un savant cu renume din domeniul psihologiei de talie internațională, recunoscută de specialişti din toată lumea, un dascăl cu har, un om de mare omenie.

Mai mult de două decenii ce au urmat de colaborare cu Mariana Caluschi. au fost benefici atât pentru România cât și Republica Moldova. Mariana Caluschi a depus efort deosebit în formarea psihologilor școlari și psihologilor de familie în Republica Moldove. A participat activ la formarea viitorilor specialiști – psihologi  la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău, prin dezvoltarea creativității la psihologii școlari. În fiecare an împreună cu echipa condusă de Mariana Caluschi, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, participau la conferințele din Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău și cele organizate de Asociația Psihologilor Prcticieni din Moldova. Graţie Marianei Caluschi psihologii practicieni din Moldova au fost antrenaţi în tradiţionalul Simpozion „Kreatikon”, întemeat de către regretata profesor, reuniunile căruia pe veci vor rămâne în memoria fiecărui participant.

Mariana Caluschi a fost întotdeauna obiectivă, echilibrată, rezonabilă, principială, un om de știință onest, creativ, în același timp un excelent profesionist, care avea cunoștințe și abilități enciclopedice în domeniul psihologiei dezvoltării, psihologiei personalităţii, psihologiei educaţiei, psihologiei sociale, istoria psihologiei, psihologiei transpersonale precum şi în dezvoltarea personală, în psihologia creativităţii și al psihologiei sociale. Aceste cunoștințe vaste  au insuflat încredere comunității științifice, încredințate în corectitudinea deciziilor luate, uneori de importanță națională, ocupând o poziție fundamentală de lider și organizator al muncii în domeniul științific.

Mariana Caluschi va rămâne în istoria psihologiei româneşti şi din Republica Moldova printr-o abordare dragă sufletului ei: dezvoltarea şi elaborarea unui model creativ de predare a psihologiei şi elaborarea unei paradigme creativ-curative, utilă în practica terapeutică, medaliată cu aur de Institutul Naţional de Inventică şi de către Academia Română.

Vă păstrăm în memorie, regretăm pierderea timpurie, vă adorăm

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Savca Lucia, conf. univ. dr., Institutul de științe penale si criminologie aplicată din Chișinău

***

Dacă accept afirmația lui  Richard Wurmbrand că “a muri nu înseamnă a dispărea, ci înseamnă să ieşi pe o uşă şi să intri pe o alta”, e mai ușor să las amintirile să iasă dintr-un colţ ascuns de suflet, ascultând rostogolirea clipelor peste ce a fost ….

În martie 2016, Omul Mariana Caluschi, profesor universitar doctor al Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială din cadrul Universității ”Petre Andrei” din Iași,  intra pe ușa nemuririi, discret și mult prea grăbit. Lăsa aici, printre cei care au cunoscut-o, toată învățătura oferită cu generozitate de-a lungul vieții, ideile pe care le promovase cu tărie și mai ales, starea de învingător! Spiritual, doamna Mariana Caluschi este încă printre noi.

Am cunoscut-o pe doamna profesor în anii 2000 când a creat în Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” grupul creativ al cadrelor didactice, iar de aici, a fost doar un pas până la ideea Simpozionului Național  “Kreatikon. Creativitate-Formare-Performanţă”, manifestare având ca parteneri Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea ”Petre Andrei” și Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță”.

Autentic lider și creator de echipă, doamna profesor a adus în cadrul Simpozionului alături de noi, cadrele didactice de la  Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță”,  reprezentanți de marcă ai învățământului universitar din țară și din Republica Moldova, oameni de cultură, medici, psihologi, studenți, transformând această manifestare într-o interacțiune între profesori, educatori, psihologi, cercetători, un schimb de experiență pentru activitatea formativă, creativă, pentru implementarea celor mai noi tehnici,  strategii, metode de dezvoltare a creativității, ca fundament pentru stimularea potențialului elevilor.   An de an, ediție de ediție, doamna profesor a dat Kreatikon-ului valențele unei școli de creativitate și promovare a talentelor, mobilizându-ne cu o energie uimitoare, creând noi punți între generații.

A crezut cu tărie că există o responsabilitate a fiecărui individ față de propria existență, vocație și menire prin care își semnează trecerea prin această lume. De aceea a pus suflet  în tot ce a întreprins, a împărtăşit cu generozitate din experienţa  și cunoașterea personală, a căutat cu ardoare noi sensuri asupra destinelor umane.

Doamna profesor Mariana Caluschi și-a înscris numele în coloana fără de sfârșit a dezvoltării psihologiei ca știință, model brâncușian pe care l-a îndrăgit și promovat. În trecerea cu sens prin această lume, doamna profesor ne-a lăsat celor care am avut privilegiul de a o cunoaște, amintiri, trăiri, experiențe, sensuri profunde, sentimente și mai presus de toate, convingerea că ”suntem născuți să învingem prin creativitate!”

Dumnezeu să o odihnească în pace, într-o lume plină de lumină!

Mirela Marin, profesor și director Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă” Iaşi

***

Profesor universitar Mariana Caluschi –,, Om de Omenie!”

Dna Profesor universitar Mariana Caluschi a fost un prieten devotat al Universității de Stat din Tiraspol, actualmente fuzionată cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. A fost un om plin de omenie, asumată, profesionist distinct, deschisă pentru comunicare și ajutor, dar totodată modestă, manifestându-se printr-o cumsecădenie deosebită… Dovezi ale celor enunțate mai sus sunt faptele atestate în istoria parteneriatului funcțional dintre UST și Universitatea „Petre Andrei” din Iași: organizarea manifestărilor științifice comune, donații de carte, activitatea în proiectele științifice instituționale etc.. Profesionalismul și  bunăvoința cu care era înzestrată au  facilitat recunoașterea în rândul cadrelor didactice universitare, dar și a studenților. fiind invitată ca profesor şi cercetător pentru a ţine prelegeri în repetate rânduri la UST.

Sperăm să aveți multă lumină acolo unde sunteți, dar să știți că ne lipsiți, dragă D-nă Profesor Mariana Caluschi.

Valentina Botnari, dr., conf. univ. PhD, Associate Professor „Ion Creangă” State Pedagogical University, Republic of Moldova, Chișinău

***

În calitatea sa de cadru didactic, om al științei  și organizator în sfera învățământului,  doamna Mariana Caluschi a promovat un model comportamental care a înglobat însușiri dintre cele mai prețioase și, cu părere de rău, tot mai rar întâlnite: omenie, sinceritate, cinste, deschidere spre altul, spirit de răspundere. Prin aceste însușiri, de-a lungul anilor, ea a putut să obțină simpatia și respectul unui impresionant număr de oameni. Cu mulți dintre ei – pe care i-a luat drept „confrați” -, a construit echipe investigative de performanță , dezvoltând, în felul acesta,  diverse ramuri ale psihologiei și pedagogiei. Doamna Mariana Caluschi s-a impus, mereu, printr-o structură internă  extrem de rezistentă și o indubitabilă capacitate de înțelegere a șanselor pozitive pe care le oferă cunoașterea aprofundată a ființei umane, demonstrând , de fapt, că omul poate fi și deasupra vremurilor.

Mihai ȘLEAHTIȚCHI, Conf. univ. dr. habilitat,  Universitatea de Stat din  Moldova

 

***

Doamna Profesor universitar doctor Mariana Caluschi a fost unul din titanii domeniului psihologiei, un inventator neobosit, un mentor unic si dedicat, o mamă de-a doua pentru studenți, un suflet tânăr si dornic de a aduce un aport pentru o lume mai bună.

Pentru mine, doamna profesor Mariana Caluschi a fost lider excepțional, un îndrumător care m-a învățat creativitatea, gandirea logică in spirit creativ și inovativ, perseverenta si dedicarea pentru orice aș întreprinde. Încă, după atâția ani de când a trecut in neființă, am vie moștenirea lăsată de dumneaei.

Iulia Otomega,  cercetător, doctorand, Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială

 

***

IN MEMORIAM PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR MARIANA CALUSCHI

martie 24, 2023

A scrie despre doamna profesor Mariana Caluschi, la împlinirea a 7 ani de la trecerea sa în neființă, este o misiune grea, atinsă de un fior al evlaviei, de un tremur al scrisului și al sufletului. Oare voi reuși să spun ce se cuvine la așa o importantă aducere aminte? Au trecut ani în care planurile coordonate de doamna profesor s-au oprit încet din mișcare. Imediat după plecarea sa părea că oamenii le vor continua, că își vor asuma plini de entuziasm ceea ce era început. Dar treptat s-au cernut obiectivele fiecăruia și au biruit  acele planuri care aveau sens mai mult pentru fiecare urmaș al școlii promovate de doamna Caluschi. Ce simt au acum? Ca acele proiecte profesionale în care doamna profesor a investit au luat o altă formă, s-au multiplicat și dăiniuie așa cum au putut fi implementate de fiecare om și personalitate care a fost influențată de mentor.

Au rămas cristalizate personalități creative care se manifestă în mediile profesionale în care aveau de adus o schimbare sau de îmbogățit locul cu experiența lor. A rămas conexiunea oamenilor care s-au simțit atrași de doamna profesor și de credințele pe care le împărtășeau – dragul pentru om, pentru descoperirea științifică, pentru inovare în dezvoltarea personală, pentru creșterea grupului și comunității. Au rămas abilități câștigate pentru acei psihologi care acum profesează și simt că sunt flexibili, că se pot adapta, că pot găsi soluții noi la situațiile prezentului. Au rămas continuatori de școală care duc mai departe modele teoretice și explicative, viziuni psihologice și metode didactice pe care doamna profesor le-a gândit și care își găsesc și acum aplicabilitatea.  În școala de psihologie sau formare psihopedagogică din Iași și zona Moldovei, încă se mai predă după modelul brâncușian, iar atunci când se dezbat procesul creativ și rezolvarea conflictelor se evidențiază relevanța acestui modelul și beneficiile sale.

Atunci când eram studentă mă fascinau poveștile pe care profesorii noștri le rosteau despre opera, viața și personalitatea unor impresionanți psihologi pe care îi întâlniseră, le fuseseră studenți. A intrat și doamna profesor Caluschi în ”galeria oamenilor de seamă”, a marilor psihologi despre care mărturisim cu emoție că i-am cunoscut, ne-au atins devenirea și îi știm dincolo de opera lor scrisă, ca oameni care își exercitau carisma, transmiteau tezaurul lor de cunoaștere sau lecțiile dobândite în încercările de a depăși dificultăți. Am învățat de la doamna profesor metodologia creativității, strategii pedagogice și dar și lecții de viață despre a-ți urma chemarea neobosit, creativ, bun și îngăduitor cu tine și cu alții.

La Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială a Universității ”Petre Andrei” din Iași, cursuri, laboratoare, aplicații sau practică de specialitate se desfășoară sub auspiciile mentoratului doamnei profesor Mariana Caluschi. Centrul de Consiliere Educațională și Formare Creativă ”Ion Holban”, întemeiat de domnia sa, își continuă activitatea. Simpozionul național cu participare internațională Kreatikon, Creativitate –Formare – Performanță, lansat de doamna profesor Caluschi, adună și în prezent, la a XVIII a ediție, psihologi, studenți, profesori, sub patronajul său spiritual.

La Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași s-a consolidat un nucleu ce sprijină consilierea în carieră și dezvoltarea personală pentru studenți, care se bazează pe modele de formare elaborate de doamna profesor Mariana Caluschi și implementate de discipoli care activează în domeniul pedagogiei sau științelor tehnice. Peste tot, în tară și în lume, studenți de-ai Doamnei sau cursanți din grupurile sale de formare prin creativitate își împlinesc menirea și recunosc reverberațiile în timp ale întâlnirii cu doamna Profesor. În cercetările pe care le-a întreprins doamna Caluschi descoperise ceea ce a numit ”efectul Mirabilis”, creșterea stimei de sine și a capacităților de afirmare socială ca urmare a formării în grupul creativ. Așa cred că și noi putem recunoaște obiectiv manifestarea ”efectului Caluschi” ce desemnează acea parte creativă distinctivă care rămâne activă etern după întâlnirea, în muncă și dezvoltare, cu doamna profesor Caluschi.

Profesor universitar doctor Mariana Caluschi a fost unul dintre cei mai cunoscuți psihologi și inventologi români care și-a dedicat cariera formării studenților prin cursurile susținute la diferite universități din țară și Republica Moldova și cercetării în domeniile psihologiei creativității, dinamicii grupurilor și competențelor sociale, psihologiei conflictelor și rezolvării prin creativitate, formării managerului inventator și consolidării rolului psihologului de familie. Sunt reprezentative lucrările Grupul mic și creativitatea (Editura Cantes, Iași, 2001) și Grupul creativ de formare. Experimente. Programe. Proiecte (Editura Cantes, Iași, 2001) deoarece aduc în atenția specialiștilor un nou concept – grup creativ de formare,  două metode creative noi – Confruntarea metaforică și Maratonul creativ, efectul Mirabilis și validarea metodologiei creativității ca o cale de dezvoltare personală, cu valențe psihoterapeutice – psihoterapie prin creativitate.

Mariana Caluschi a propus un model explicativ pentru predarea psihologiei creativității, istoriei psihologiei, psihologiei sociale, psihologiei personalității etc., modelul Coloanei infinitului, Modelul Brâncușian. Autoarea a conceput și dezvoltat modelul psihologului de familie, l-a susținut și promovat cu perseverență prin Asociația Națională a Psihologilor de Familie din România încă din 2007.

Activitatea de inventolog și creator de școală românească de formare prin creativitate i-au fost recunoscute atât la nivel național, cât și internațional, prin numeroase premii, ca medalia de Aur „Henry Coandă”, diploma „Inventica 2002”, diploma de Excelență în cadrul proiectului CEEX (Program Cercetare de Excelență) sau medalia de aur Inventica 2009 pentru programul  „Dezvoltare personală prin creativitate”. De asemenea, a obținut Premiul Academiei Române Constantin Rădulescu Motru (2011), i s-a conferit titlul de Profesor Emeritus (2014) și recunoașterea contribuției majore în cadrul Colegiului Psihologilor din România.

Amintind câteva din realizările unei vieți de psiholog dedicate științei și oamenilor realizăm un act de recunoștință pentru darurile primite, noi cei care am cunoscut-o, și un act de responsabilitate pentru moștenirea ce se transmite generațiilor de psihologi care se formează acum. Și, ca un legământ peste timp, afirmăm cu credință, Doamna Profesor, ca ”suntem învingători prin creativitate, cunoaștere și co-naștere”!

Lect.univ.dr. Oana Jitaru, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași