Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității a Universității 2022
Hotararea nr. 75/19.10.2023 – Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii – detalii

Manualul Calității – Universitatea „Petre Andrei” din Iași  detalii
Declarația Rectorului privind politica în domeniul calității în Universitatea „Petre Andrei” din Iași –
detalii

1. Conf. univ. dr. Virgil Constantin FĂTU – coordonator
2. Conf. univ. dr. Iuliana – Marina MALANCA
3. Ing. Petru FRĂSILĂ – General Manager Telemoldova SRL Iași
4. Student Ancuța – Elena BENEDIC (GIRADĂ)
5. Student Viorel Mihalache – Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistenta Socială

Regulament de organizare și functionare a Comisiei pentru Evaluarea și Asisgurarea Calității în Universitatea „Petre Andrei” din Iașidetalii

Plan Operațional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitatii 2023-2024 – detalii
Plan Operațional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitatii 2022-2023 – detalii
Plan Operațional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitatii 2021-2022 – detalii
Plan Operațional al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calitatii 2020-2021 – detalii

Plan Strategic al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 2020-2024detalii


Raportul Comisiei de Asigurare a Calității din cadrul UPA cu privire la activitatea de Asisgurare a calitatii in anul 2023
detalii
Raportul Comisiei de Asigurare a Calității din cadrul UPA cu privire la activitatea de Asisgurare a calitatii in anul universitar 2022-2023
detalii

RAPORTUL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL UPA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 detalii
RAPORTUL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL UPA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020- 2021
detalii
RAPORTUL COMISIEI DE ASIGURARE A CALITĂȚII DIN CADRUL UPA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019- 2020 detalii