Specializarea Asistență Socială:

MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE DE INCLUZIUNE ȘI SUPORT
Fișa masterului – detalii

Plan de Învățământ 2023-2025 – detalii

Decizia nr. 3 din 07.03.2022 – Numirea Domnului Prof. univ.dr. Victor Nicolăescu – coordonator Master Managementul serviciilor psihosociale de incluziune și suport – detalii
Decizia nr. 5 din 07.03.2022 – desemnarea tutori program master MSPSIS – detalii
Hotărâri ale Consiliului ARACIS în ședința din data de 31.01.2023 cu privire la avizele acordate pentru programele de studii universitare de licență/masterat – detalii

Fișe discipline
Anul I
1 FD Dezvoltarea umana si mediul social
2 FD Comunicarea in procesul de integrare sociala Durac
3 FD Managementul serviciilor de protectie a copilului
4 FD Diagnoza problemelor sociale
5 FD Managementul serv privind protectia victimelor
6 FD Psihologia dezvoltarii tipice& atipice
7 FD Managementul resurselor umane
8 FD Psihologie sociala
9 FD Practica_de_specialitate_in_domeniul_serviciilor_psiho_sociale
10.1 Proiectarea si managementul pro
10.2 FD Managementul stresului in institutiile sociale 11 FD Cons.ed. familii tineri nevoi speciale

Anul al II-lea
1 FD Pluralism epistemologic si design de cercetare in campul psiho-social
2 FD Proiectarea si managementul programelor psihosociale
3 FD Consiliere si orientare-Starica
4 FD Practica_de_specialitate_in_domeniul_serviciilor_psiho_sociale
5.1 FD Managementul serviciilor de asistenta sociala
5.2 FD Deontologie profesionala
6.1 FD Cultura organizationala in institutiile sociale Popescu
6.2. FD Leadership in institutii psihosociale
7 FD Politici si programe de incluziune a copiilor cu CES
8 Managementul serv reabilitare adictii
9 FD Etica si integritate academica
10 FD Proiectarea, evaluarea si advocacy de politici publice
11.1 FD Analiza datelor in serviciile psihosociale
11.2 FD Managementul financiar al servciilor psihosociale
13 FD Reglementari legislative comparate

Prin avizul profesional nr. 27 din 05/04/2023 se atestă că UNIVERSITATEA ”PETRE ANDREI” DIN IAȘI deține calitatea de furnizor de formare profesională, înregistrat în Registrul furnizorilor şi programelor de formare profesională sub nr. RF-I-IS-36, pentru desfășurarea programelor de studii universitare de master/programe de studii postuniversitare, recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România în domeniile generale de specializare clinic/educaţional/muncă şi organizaţii. – detalii

MASTER CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ ȘI INTERVENȚIE ÎN ORIENTAREA ȘCOLARĂ ȘI VOCAȚIONALĂ

Plan de învătământ 2023-2025 – detalii

1. Hotărârea ARACIS din 24.11.2023, cu privire la ACREDITAREA CEIOȘV – detalii
2. Decizia privind RECUNOAȘTEREA masterului CEIOȘV de către Colegiul Psihologilor din România – detalii
3. Decizia privind ATESTAREA Universității ”PETRE ANDREI” DIN IAȘI deținerea calității de FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ de către Colegiul Psihologilor din România – detalii
4. Decizia Autorității Naționale pentru Calificări, privind înscrierea în RNCIS, a calificării ”Consiliere educațională și intervenție în orientarea școlară și vocațională”, aferentă programului de studii universitare de masterat ”Consiliere educațională și intervenție în orientarea școlară și vocațională”, în domeniul Psihologie, prin adresa nr. 4185 / 06.03.2023 – detalii

Prin avizul profesional nr. 38 din 05/04/2023 se atestă faptul că programul de studii universitare de master „Consiliere educațională și intervenție în orientarea școlară și vocațională” organizat de către furnizorul de formare profesională UNIVERSITATEA ”PETRE ANDREI” DIN IAȘI, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, înregistrat în Registrul furnizorilor şi programelor de formare profesională sub nr.RF-I-IS-36, este recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare educațional. – detalii

Misiune și obiective master CEIOSV – ciclul II – master – detalii
Plan operațional anual master CEIOSV –  anul universitar 2022-2023 – detalii
Raport anual al Centrului de Resurse Umane – detalii
Raport Comisia privind aisgurarea calității educației în cadrul programului de master CEIOSV pentru anul universitar 2021-2022 – detalii

Formular optionale master CEIOSV 

2020-2022 Formular-optionale-anul-I-CEIOSV
Formular-optionale-anul-II-CEIOSV

2021-2023  Formular-optionale-facultative-anul-I-CEIOSV   
                     Formular-optionale-anul-II-CEIOSV

Program consultatii master CEIOSV – semestrul I, anul universitar 2022-2023 – detalii
Propuneri teme disertatie CEIOSV 2022 – detalii
Orar CEIOSV – semestrul I, anul universitar 2022-2023 – detalii

Planuri învățământ –  master CEIOSV
Valabil din anul universitar 2021-2023 – detalii
Valabil din anul universitar 2022-2024 – detalii

Listă coordonatori master CEIOSV – detalii
Consultatii pe discipline sem 1 CEIOSV – detalii
Consultatii pe discipline sem 2 CEIOSV – detalii