În anul 1990, cu prilejul comemorării a 50 ani de la moartea filosofului, sociologului, juristului şi omului de cultură Petre Andrei, membru (postmortem) al Academiei Române, un grup de cadre didactice universitare, în frunte cu Petru P. Andrei, fiul savantului, a înființat Fundația Academică „Petre Andrei” (FAPA), organizație nonguvernamentală apolitică şi nonprofit.

În cadrul FAPA, în anul universitar 1990-1991, a fost constituită Universitatea Fundației Academice „Petre Andrei” (UFAPA), ce a purtat denumirea Universitatea „Petre Andrei” (UPA) și care avea în componență trei facultăți: Drept, Economie și Psihologie. În 1998, a mai fost înființată Facultatea de Ştiinţe Politice. După parcurgerea tuturor etapelor de autorizare provizorie și acreditare și în baza patrimoniului pus la dispoziție de către FAPA, prin Legea 408/2002, a fost înființată Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, ca instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

Petre Andrei foto 3 1 resize

Petru P Andrei foto 2 1 resize