Universitatea “Petre Andrei” din Iasi - Singura universitate privata
din Moldova cu „grad de ÎNCREDERE” garantat ARACIS

Lect.univ.dr. Georgeta Condur – Prorector comunicare, programe comunitare și cooperare academică

Atribuţiile prorectorului pentru pentru comunicare, programe comunitare și cooperare academică sunt stabilite de către rector şi vizează:
a) asigurarea, cu aprobarea Senatului şi avizul Rectorului, a cooperării și comunicării cu instituţii academice, culturale și administrative din ţară şi din străinătate;
b) instituie și menține, cu acordul Rectorului și al Senatului Universitar, relații de cooperare cu instituții academice din țară și străinătate;
c) instituie și menține, cu acordul Rectorului și al Senatului Universitar, programe comunitare aplicate mediului administrativ social, economic, cultural și sportiv;
d) îndeplineşte oricare altă atribuţie delegată de Rectorul Universităţii.