14 studenți ai Universității „Petre Andrei” din Iași (UPA) au câștigat concursul de dosare pentru înființarea propriilor afaceri. UPA din Iași este parteneră cu Asociația Centrul de Dezvoltare Socială T&CO care derulează, împreună cu Asociatia pentru Dezvoltare si Promovare Socio-Economica CATALACTICA, în calitate de beneficiar, proiectul Student – Antreprenor – antreprenoriat pentru viitor!, co-finanțaț prin Programul Operațional Sectorial Capital Uman 2014–2020 POCU/829/6/13/141854, în perioada 22 decembrie 2021 – 21 decembrie 2023. Astfel, 341 de studenți ai UPA au urmat programul de formare profesională, autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, (ANC), de tip specializare, Competențe Antreprenoriale. Dintre aceștia 307 au obținut certificate de absolvire, recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației și valabile în Uniunea Europeană. 21 de studenți au depus dosarele de concurs pentru înființarea propriilor afaceri, iar 14 au fost declarați câștigători, aceștia din urmă obținând câte 70000 euro pentru implementarea afacerii. În prezent, câștigătorii au început derularea afacerilor prin pentru achiziționarea de echipamente specifice și angajarea a câte patru specialiști.

Proiectele se implementează în regiunea Nord-Est și vizează creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/ cercetare/ inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.