Decizia 5827 / 20.07.2021 a Autorității Naționale pentru Calificări privind autorizarea programului de formare profesională continua – Profesor de sprijin pentru integrarea si incluziunea persoanelor cu nevoi speciale detalii

Plan de învățământdetalii