Decizia 6180 / 19.08.2021 a Autorității Naționale pentru Calificări privind autorizarea programului de formare profesională continuă – Consiliere școlară și asistență psihopedagogicădetalii

Plan de învățământdetalii