Forma, durata studiilor şi specializările sunt în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna:

STUDII DE LICENŢĂ

Domeniul: Drept, Specializarea Drept (învăţământ cu frecvență, 4 ani, 240 credite)

PROGRAME MASTER

  • Ştiinţe penale – 3 semestre
  • Dreptul administraţiei publice – 3 semestre

Regulamentul Facultății de Drept detalii

CONDUCEREA FACULTĂŢII DE DREPT

Decan: Lect. univ. dr.  Rodica BOCA  / email: rodica.boca@upa.ro / (Decizia nr. 7/15.03.2022 – detalii aici)
Prodecan: Conf. univ. dr.  Roxana LAZĂR / email: roxana.lazar@upa.ro 

 

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE STIINTE JURIDICE

Lect.univ.dr. Roxana Alina PETRARU – Director Departament
Conf.univ.dr. Roxana-Elena LAZĂR
Lect.univ.dr. GARDIKIOTIS Călina – Andreea

CONSILIUL FACULTĂŢII DE DREPT

Lect.univ. dr. Rodica BOCA, Decan
Conf. univ. dr. Roxana-Elena LAZĂR, Prodecan
Lect. univ. dr. Roxana-Alina PETRARU, Director Departament Științe Juridice
Lector univ. dr. Călina-Andreea Gardikiotis
Lect. univ. dr. Dionisie AFLOROAEI  .
Studentă Carla-Elena BĂLAN anul 3
Student Florin RAȘCU  anul 2


Prezentarea facultăţii

În anul 1625, Hugo Grotius (De Jure Belli ac Pacis) asemăna dreptul cu matematica, afirmând că, aşa cum proporţionalităţile numerelor rămân aceleaşi – chiar dacă nu ar exista nimeni care să numere efectiv sau dacă n-ar mai exista niciun obiect care să fie numărat –, tot aşa dreptul şi justiţia conţin în ele ideea unei proporţionalităţi independente de exercitarea concretă a justiţiei.
În 1859, la învestitura domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu rostea un discurs din care răzbătea tensiunea dintre practicile guvernamentale ale timpului și nevoia acută de justiție, mai ales pentru cei mulți și fără apărare: ”Constituția din 7(19) august ne însemnează o epocă nouă; și Măria Ta ești chemat să o deschizi! Fii, dar, omul epocii, fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare; iar tu, Măria Ta, ca domn, fii bun, fii blând. Fii bun mai ales pentru acei pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi…”
În 2010, știința dreptului are mai mulți metri cubi de texte decât toată matematica ultimelor două milenii, iar practica politico-juridică e prea puțin sensibilă la apelurile disperate ale societății pentru dreptate și umanism. Situația poate părea fără ieșire. Dar să dăm credit viitoarelor generații de juriști și de guvernanți; poate că vor ajunge să nu le lipsească nici rigoarea, nici mărinimia dreptei judecăți – lucruri fără de care orice societate se precipită în barbarie.

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sprijină performanţa academică şi încurajează dezvoltarea personală şi profesională. În fiecare semestru, eforturile şi realizările celor mai buni studenţi sunt răsplătite prin acordarea mai multor tipuri de burse: de merit, „Cum Laude”, pentru activităţi ştiinţifice, de performanţă sau „Gaudeamus”. De asemenea, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi îşi propune să asigure şanse egale de promovare şi avansare în carieră pentru toţi studenţii săi. În acest sens, studenţii cu probleme sociale sau medicale deosebite sunt încurajaţi să îşi continue studiile prin oferirea unor burse sociale, materializate prin scutiri sau deduceri de la plata taxelor şcolare.

Cadre Didactice:

Profesor univ. dr. Antonie-Cristian BOCANCEA / CV
Conferențiar univ. dr. Roxana-Elena LAZĂR – Prodecan / CV
Conferențiar univ. dr. Angela MÎŢĂ-BACIU / CV
Conferențiar univ. dr. Mihaela-Laura PAMFIL / CV
Conferențiar univ. dr. Romeo Paul POSTELNICU / CV
Conferențiar univ. dr. Teodora Liliana PRELIPCEAN / CV
Conferențiar univ. dr. Snejana SULIMA / CV
Conferențiar univ. dr. Petronela PARASCHIV
Lector univ. dr. Dionisie AFLOROAEI / CV
Lector univ. dr. Ana- Maria AMBROSĂ / CV
Lector univ. dr. Irina APETREI / CV
Lector univ. dr. Rodica BOCA -Decan / CV
Lector univ. dr. Petruț-George BRAN / CV
Lector univ. dr. Sorin BRAŞOVEANU / CV
Lector univ. dr. Mark BUCUCI / CV
Lector univ. dr. Irina-Ancuța CEHAN / CV
Lector univ. dr. Bogdan-Michael CIUBOTARU / CV
Lector univ. dr. Cristi DĂNILEŢ / CV
Lector univ. dr. Călina Andreea GARDIKIOTIS / CV
Lector univ. dr. Roxana-Alina PETRARU – Director Departament Științe Juridice / CV
Lector univ. dr. Augustin – Dan HUMELNICU / CV
Lector univ. dr. Raluca STOICA / CV
Asistent univ. drd. Andreea CORSEI / CV
Asistent univ. drd. Andreea RUSU / CV
Asistent univ. drd. Oana Alexandra OLTEANU / CV
Asociat invitat Mihaela CORUGĂ- BUTUCĂ