Conf.univ.dr. Anca Tompea și Lect.univ.dr Roxana Ateșoae, cadre didactice ale Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială,  din cadrul Universitatii „Petre Andrei” din Iași, specializarea Asistență Socială, au fost invitate sa participe conferința The Making Skills Count, la Bruxelles, ca recunoaștere a implementării cu success a proiectului ACAFAR -Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România. Evenimentul va avea loc în perioada 8-9 iunie 2023, iar scopul este acela de a explora diferite moduri în care abilitățile „contează”, prin stimularea discuțiilor între experți de top, factorii de decizie politică și părțile interesate din domenii cheie și prin prezentarea inițiativelor și instrumentelor care abordează provocările legate de competențe profesionale.

Proiectul ACAFAR, desemnat exemplu de bună de către Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Nord-Est, a avut ca scop creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare profesională și consiliere profesională. Un aspect inovativ, în acest proiect, l-a reprezentat organizarea unui Centru de Inovare și Bune practici Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă (CIBO), în cadrul căruia s-au desfășurat 16 seminarii educaționale care au vizat pe de-o parte, creșterea participării la programele de formare profesională continuă cât și oferirea unui sprijin educațional individualizat, inclusiv prin activități de cooperare transnațională și transfer de bune practice.

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsă între 17 decembrie 2020 și 16 ianuarie 2023, și a fost cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Agenda evenimentul poate fi consultată la acest link.