Într-adevăr, la 23 noiembrie 1843, la Academia Mihăileană din Iași, profesorul Ion Ghica susținea primul curs de Economie Politică din țara noastră. Academia Mihăileană, ca primă instituție de învățământ superior modernă, a luat naștere în anul 1835, în urma hotărârii Domnitorului Moldovei de atunci, Mihail Sturza (Sturdza) (de unde și numele acordat de Mihăileană). Și-a încheiat activitatea în anul 1847, fiind considerată precursoarea directă a viitoarei Universități din Iași, cea mai veche Universitate din țara noastră. Iar, pe linia învățământului economic, precursoarea instituției specializată pe domeniul economic, Academia de Studii Economice din București, înființată în anul 1913.

Dar, înainte să ne axăm pe acest eveniment marcant din istoria gândirii și practicii economice din țara noastră, să amintim câteva elemente din gândirea unui precursor al începuturilor economice din țara noastră: Dimitrie Cantemir, marele cărturar umanist și Domn al Moldovei (pentru scurtă vreme), de la moartea căruia anul acesta s-au împlinit 200 de ani (deci a fost considerat anul Cantemir).

Printre problemele de natură economică pe care le-a abordat au fost cele legate de originea marii proprietăți feudale/moșierești, politica fiscală arbitrară a statului feudal, dominația externă otomană ca frână în calea dezvoltării statelor românești, susținând însănătoșirea economiei monetare și a comerțului, ca elemente de sporire a veniturilor statului. Prin aceste idei, dar și altele pe care le-a emis și susținut, Dimitrie Cantemir a fost un precursor al Iluminismului și al epocii moderne în arealul românesc.

Revenind la Ion Ghica, cursul inaugural ce a avut loc pe 23 noiembrie 1843 a avut un titlu edificator pentru ceea ce se dorea de la această nouă disciplină, de fapt o disciplină de bază pentru societate și economie: Despre importanța economiei politice. Ceea ce a dorit Ion Ghica prin expozeul său și prin ideile enunțate de modernizare a învățământului, dar și a întregii societăți din Moldova la acea vreme, și nu numai, a fost avansarea unor idei progresiste, de modernitate, provenite din ideile clasicismului economic francez, pe care l-am îmbrățișat, opera unor gânditori precum Michel Chevalier sau Pellegrino Rossi (primele decenii ale secolului al XIX-lea) influențând decisiv abordarea Economiei politice în țara noastră.

Și următoarele două lecții susținute prezintă elementele de bază a ceea ce înseamnă Economia politică și cu ce categorii de probleme lucrează:  Trebuințele omului în societate; averile lui; valoarea ce au lucrurile, respectiv Ce trebuie să înțelegem prin producția bogățiilor. Deci, foarte corect a folosit termenul de trebuințe, nu cel de nevoi, vorbește în termeni smithieni despre avere și cum se realizează bogățiile  (unei nații, sau economii, completăm noi). Liberul schimb (în spiritul liberalismului economic clasic) este cel care putea aduce progres și prosperitate țării.

Făcând un salt peste timp, să spunem că existența unui set de instrumente și metode specifice, împreună cu aptitudini și cunoștințe adecvate, dau valoare meseriei de Economist.

Economistul este acela care evaluează acțiunile individuale, corporative, sociale, pentru a determina cele mai bune decizii de luat, cele mai bune direcții de acțiune, atât la nivel individual, micro sau macroeconomic. Un aspect demn de remarcat în activitatea Economistului este că aceasta nu trebuie să lase loc opiniilor sau erorilor de logică în analiza faptelor cu caracter economic. Adică, focalizarea pe folosirea resurselor, a producției de bunuri și a prestărilor de servicii, al obținerii profitului și bunăstării în timp.

Sigur că, multă vreme, dar și actualmente într-o anumită măsură, lumea a văzut numai partea contabilă și financiară, deci Contabilul era la putere, deoarece el era implicat în toate activitățile entităților economice, dar și ale menajelor, calculând și înregistrând exact toate intrările și ieșirile de bunuri și servicii din cadrul respectivelor entități.

Contabilitatea este deci o profesie dedicată înregistrărilor, analizei și  raportărilor elementelor patrimoniale. Dar, complexitatea mai mare o are profesia de Economist, de unde și importanța mai mare în zilele noastre.

De aceea, suținem, la această frumoasă aniversare, rolul major pe care Economistul îl are în România și nu numai, ținând cont că tot ce ne înconjoară reprezintă acte și fapte economice. De asemenea, încurajăm pe fiecare dintre noi să aibă cunoștințe medii economice, financiare, pentru a înțelege ce se întâmplă în mediul de business sau social în care trăiește și activează, dar în primul rând cum știe să-și managerieze eficient propria activitate spre atingerea scopurilor dorite, exact ca o entitate economică, dar la scară mult mai mică.

 Prof. univ. dr. Alexandru Trifu