DECIZIA NR. 1/13.01.2021

În conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile Cartei Universitatii „Petre Andrei” din Iași;
În conformitate  cu Regulamentul  intern privind activitatea profesionala  a studentilor;
În conformitate cu prevederile Regulamentului  privind examinarea evaluarea  studentilor;
În baza hotararii Consiliului de Administratie  nr.1/11.01.2021

Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA,  Rectorul Universitatii „Petre Andrei” din Iași , confirmat  prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii nr. 3654/19.03.2020,

DECIDE:

Art.l. Sesiunea de iarna din anul universisar 2020-2021  se va desfășura in regim mixt.

Art.2. Decanatele  facultatilor  vor afișa Ia avizier și pe site-ul  Universitatii  forma  de organizare  a examenelor  specifice sesiunii de iarna.

Art.3. In cazul  examenelor  sustinute  in forma  clasica,  cadrele  didactice  impreuna cu studentii  vor respecta Ordinul 5487/149/2020 privind conditiile de siguranta epidemiologidi pentru prevenirea imbolnavirilor  SARS-COV-2.

Art.4. Decanatele Facultatilor vor duce la indeplinire prezenta decizie.

Decizia poate fi consultată și aici.