În baza protocolului de colaborare, încheiat în anul 2017, dintre Agenția Națională Antidrog, Centrul de Evaluare și Consiliere Antidrog Iași (CPECA) și Universitatea Petre Andrei din Iași (UPA), specialiștii CPECA Iași, Miron Mihaela, asistent social și Marius Mihai Manea, inspector șef de poliție, au susținut, astăzi, pentru studenții Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială Atelierul de lucru: Spre angajare prin practică. Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri pe care studenții de la UPA le au cu instituțiile în cadrul căror își vor desfășura partea practică.

Tinerii au beneficiat de informații pe tema consumului de droguri și cu privire la structura și activitatea desfășurată în cadrul acestui centru. S-a discutat pe marginea statisticilor privind categoriile de vârstă, pe sexe, categorii sociale și frecvența consumului de stupefiante. Studenții au avut posibilitatea să afle despre etapele pe care le parcurg cei care încep consumul de droguri și momentul transformării lor în distribuitori. Au fost prezentate o serie de aspecte legislative și instrumentele pe care specialiștii din acest domeniu le au la dispoziție pentru a preveni și limita activitatea rețelelor de distribuție.

Mihaela Miron a prezentat principalele instrumente și metode pe care asistentul social și psihologul le au la dispoziție pentru parcurgerea etapelor de evaluare și consiliere a consumatorilor de substanțe psihoactive, precum și o serie de informații cu privire la activitatea de practică și voluntariat, pe care studenții o vor desfășura în cadrul CPECA. Evenimentul a fost coordonat de Prof. univ. dr. Cristina Stoica, decanul facultății.