Lector univ.dr. Doina GURIŢĂ, cadru didactic al Facultății de Economie, specializarea  marketing,  din cadrul Universității „Petre Andrei” din Iaşi, a participat, cu două lucrări, la Conferinţa  Internaţională Tourism and Rural Space in National and International Context (TARS), în perioada 25 – 27 mai 2023, la Vatra Dornei.

Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), împreună cu Academia Română – filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Ghe. Zane” și Centrul de Economie Montană – CEMONT Vatra Dornei, au organizat cea de-a 25-a ediție a Conferinței științifice internaționale „Turism and Rural Space in National and International Context” (TARS), cunoscută anterior cu denumirea „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective” (TRR).Aceasta, s-a desfășurat în format hibrid: cu prezență fizică, la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane, cât și cu participare online.

Evenimentul se adreasează oamenilor de știință, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, doctoranzilor, masteranzilor, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic și a spațiului rural, care, își propun să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă spațiul rural internațional și activitatea turistică din aceste areale. La această ediție, au participat 157 persoane cu un număr de 93 lucrări științifice. Din străinătate, au fost prezenți, în format hibrid, cercetători/cadre universitare din: Republica Moldova, Turcia, Italia, Franța, Elveția, Irak, Iran, India, Spania, Serbia.