În data de 17 noiembrie 2023 s-a desfășurat WORKSHOPUL REGIONAL „Trauma indirectă în asistenţa socială”. Evenimentul a fost organizat de  Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială, din cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iași, în parteneriat cu Sucursala Teritorială Iaşi a Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România (C.N.A.S.R.), în cadrul Conferinţei Internaţionale „Asistenţa socială în contextul schimbărilor sociale accelerate”, care s-a desfăşurat în perioada 16-17 noiembrie 2023. Workshopul a fost acreditat cu 2 credite profesionale pentru asistenţii sociali înscrişi în Registrul C.N.A.S.R.

Evenimentul s-a bucurat de prezența a peste 100 de specialişti din domeniul asistenţei sociale, reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, cadre didactice universitare, studenţi ai facultăţilor de profil.

Agenda workshop-lui a cuprins intervenţii din partea d-nei Lector univ. dr. asoc. Roxana Magdalena NECULA, Președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali din România – Sucursala Teritorială Iași; Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, specializarea Asistență Socială; Șef Centru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași; Lect. univ. dr. asoc. Alina FRUNZĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice; asistent social principal Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași);  Lucia STAN asistent social principal, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Din partea Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială au avut intervenţii d-na Conf. univ. dr. Georgiana CORCACI,  Director Centru de Resurse Umane şi d-na Lector univ. dr. Oana BĂDĂRĂU, asistent social principal, membru în Departamentul de Formare Profesională – Sucursala Teritorială C.N.A.S.R. Iaşi.