Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Superior (ARACIS) a transmis conducerii Universității „Petre Andrei” din Iași raportul privind menținerea acreditării pentru programul de master Managementul economico-financiar european.

Raportul poate fi consultat aici.