Lect. Univ. dr. Oana Bădărău, cadru didactic la Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistenței Socială,  a participat, în perioada 19-20 august 2022, la a treia ediție a Școlii de Vară în Asistență Socială. Aceasta a susținut o lucrare cu tema „Provocări profesionale în asistența socială. Tranziții spre practica reflectivă”.

Manifestarea a fost coordonată de către Lector univ. dr. Polixenia NistorUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” Iași, Specializarea Asistență Socială și dr. Roxana NeculaPreședinte Sucursala Teritorială Iași, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Obiectivul general al Școlii de Vară în Asistență Socială a fost dezvoltarea profesiei de asistent social și promovarea importanței colaborării interdisciplinare în dezvoltarea serviciilor sociale profesionalizate pentru a răspunde în mod adecvat nevoilor beneficiarilor, prin asigurarea unei investiții de calitate în capitalul uman care lucrează în domeniul social. Tema acestei ediții a fost „Asistența socială din România. Provocări și răspunsuri actuale la probleme naționale și internaționale”.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul personalităţi de marcă din mediul academic ieşean: Prof. univ. dr. Cristina GAVRILUȚĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), Prof. univ. dr. Anca Victorița TRIFAN (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi),  Academician Prof. univ. dr. Carol STANCIU (Specialist Communication proiect LIVE (RO)2 – EST),  Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUȚĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice) şi  Lect. univ. asociat dr. Niculina KARACSONY, (Director Adjunct Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi).

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 19-20 august, în Sala de Conferințe a Așezământului Social – Filantropic „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, din cadrul Mănăstirii Hadâmbu, Comuna Mironeasa, Județul Iași şi s-a bucurat de prezenţa  a peste 80 de participanţi din regiunea de Nord Est a Moldovei.

Universitatea ,,Petre Andrei” din Iași, Facultatea de Psihologie, Ştiinţele Educaţiei și Asistență Socială a fost partener în organizarea celei de-a treia ediții a „Școlii de Vară în Asistență Socială”, alături de Sucursala Teritorială Iași a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Arhiepiscopia Iașilor – Biroul de Asistență Socială al Centrului Eparhial Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şi a alte instituţii și organizaţii din regiunea de nord-est.