STUDII DE MASTERAT – ADMITERE 2021

Page 1 of 3

I.1 Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină

Domiciliul stabil:
Adresa:
Actul de identitate: B.I / C.I / Pasaport
Situatie speciala medicala:
I.3.a Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu
Facultatea / Specializarea / Forma de învăţământ pe care doriţi să o urmaţi (Vă rugăm să indicaţi primele trei specializări pentru care optaţi în ordinea preferinţelor, notând cu 1 prima preferinţă ş.a.m.d.)