STUDII DE MASTERAT – ADMITERE 2023/2024

Pagina1 din6
Finalizarea înscrierii online constă în depunerea documentelor în original la secretariat până la data de 15 iulie 2023 (pentru prima sesiune de admitere), respectiv 28 septembrie 2023 (penru candidații înscriși în a doua sesiune). Dacă candidații nu depun documentele în original până la termenul menționat, locurile astfel eliberate vor fi ocupate de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau sunt scoase la concurs într-o nouă sesiune.

I.1 Date personale ale studentului cu cetăţenie română/străină

Domiciliul stabil:
Adresa:
Actul de identitate: B.I / C.I / Pasaport
Situatie speciala medicala:
I.3.a Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de liceu) Studiile preuniversitare absolvite, nivel liceu

I.3.b Date privind pregătirea anterioară a candidatului (absolvent de ciclu de învăţământ universitar) Studii universitare absolvite (dacă este cazul):

Optiunea - 1

Optiunea - 1

Programului de master pe care doriţi sa il urmati. Optiunile exprimate de de dvs. vor include maximum un program nou infiintat (evidentiat cu *), indiferent de domniul de master la care se incadreaza.

Optiunea - 2

Optiunea - 2

Programului de master pe care doriţi sa il urmati . Optiunile exprimate de de dvs. vor include maximum un program nou infiintat (evidentiat cu *), indiferent de domniul de master la care se incadreaza.

Optiunea - 3

Optiunea - 3

Programului de master pe care doriţi sa il urmati. Optiunile exprimate de de dvs. vor include maximum un program nou infiintat (evidentiat cu *), indiferent de domniul de master la care se incadreaza.
Achita taxa de inscriere (APASA AICI)

Notă: Taxa de înscriere este de 250 lei pentru admiterea la studii de licență și de 350 lei pentru masterat.
Plata trebuie făcută pe numele candidatului pentru ca înscrierea să fie validă. Sunt scutiți de taxă de înscriere copiii cadrelor didactice aflate în activitate, candidații orfani de ambii părinți, candidații care provin din casele de copii sau din plasament familial (în astfel de cazuri, la rubrica „Încărcare documente” adăugați și documentele care dovedesc apartenența la o categorie scutită de taxă).
În cazul în care un candidat se retrage sau nu este admis, suma aferentă taxei de înscriere nu se restituie.