CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂŢII „PETRE ANDREI” DIN IAŞI

Reunit în şedinţa din 18 mai 2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Adoptarea următoarele măsuri cu privire la condițiile în care se va realiza accesul persoanelor în spațiile Universității „Petre Andrei” din Iași în perioada stării de alertă:

 1. Este permis accesul în imobilul Universității doar al persoanelor care poartă mască de protecție.
 2. Persoanele care pătrund în imobilul Universității sunt obligate să utilizeze dezinfectanții de la intrare.
 3. Accesul persoanelor în imobilul Universității se va realiza doar după ce acestora le va fi măsurată temperatura de către personalul de la poartă.
 4. Persoanele care solicită documente trebuie să înștiințeze cu o zi înainte secretariatele cu privire la solicitarea lor, pentru a scurta timpul pentrecut în spațiul Universității.
 5. Secretarele vor planifica orele la care trebuie să vină studenții pentru a-și ridica documentele solicitate astfel încât să se evite prezența mai multor persoane în același timp în spațiu Universității.
 6. Persoanele care vor să intre în spațiul Universității sunt obligate să respecte indicațiile salariaților instituției, menite să aplice măsurile prevăzute în Legea 55/2020.
 7. În cazul persoanelor ce doresc să achite taxele școlare la casieria Universității, portarul le va permite accesul pe rând, astfel încât să se evite prezența a mai mult de o persoană la casierie.
 8. Consultațiile vor avea loc în condițiile respectării distanței fizice de 1,5 m.
 9. Este permisă staționarea pe terasa de la intrarea în Universitate doar respectând distanța fizică de 1,5 m.

  Membrii Consiliului de Administrație al Universității ”Petre Andrei” din Iași:

  Prof.univ.dr. Doru TOMPEA – Președinte        

  Prof.univ.dr. Sorin BOCANCEA                         

  Conf.univ.dr. Teodora-Liliana PRELIPCEAN

  Prof.univ.dr. Florin- Daniel ȘANDRU                

  Lect.univ.dr. Georgeta CONDUR