Universitatea „Petre Andrei” din  Iași (UPA din Iași)  a început anul universitar 2018-2019 într-un sediu nou. UPA din Iași a încheiat un contract de asociere cu Universitatea „Mihail Kogălniceanu”  (UMK), în bază căruia cele două instituții și-au adunat resursele pentru un proiect academic privat consolidat. Pe de o parte, UPA din Iași a venit cu resursele umane, cu logistica pe care o deține și cu specializările ei acreditate (la nivelurile licență, master și studii postuniveristare); pe de altă parte, UMK a venit cu imobilele și infrastructura pe care le deține. Cele două părți au ca scop dezvoltarea programelor existente și colaborarea în proiecte educaționale, culturale și științifice. Parteneriatul are o durată de 6 ani, cu posibiitatea prelungirii lui.

În cadrul festivității de deschidere a anului universitar 2018-2019, ce s-a desfășurat pe 1 octombrie în Aula Magna din imobilul situat pe str. Bălușescu nr. 2, reprezentanții celor două instituții de învățământ superior private au anunțat în mod oficial asocierea și au făcut precizări cu privire la condițiile realizării acesteia.

În deschiderea evenimentului, a luat cuvântul Conf.univ.dr. Anca Tompea, Președintele Senatului UPA din Iași, care a salutat prezența bobocilor și a precizat că „suntem mândri să avem printre noi unii dintre elevii de nota 10 la examenul de bacalaureat, dintre cei 10 premiați și de Primăria Municipiului Iași”. A urmat alocuțiune prorectoruluui cu probleme didactice, Conf.univ.dr. Teodora Prelipcean, care a salutat faptul că cele două instituții au ajuns să încheie parteneriatul: „rămâne ca voi, studenții, să știți să profitați de condițiile pe care UPA din Iași vi le pune la dispoziție. Nu ezitați se folosiți tot ceea ce instituția noastră vă oferă!” Prezent la eveniment alături de conducerea UPA din Iași, rectorul UMK, Lect.univ.dr. Bogdan Ciubotaru și-a manifestat încrederea în parcursul pe  care UPA din Iași și UMK și l-au propus: „Consider că este un succes pentru ambele universități, iar învățământul superior privat ieșean va continua să ofere absolvenți de excepție. Mă bucur că, după o perioadă de recluziune, această clădire s-a umplut din nou cu studenți și de faptul că eu și o parte dintre colegii mei revenim la catedră”. În continuare, Preșdintele Consiliului de administrație al UPA din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea, a punctat pe scurt elemente din parcursul realizării parteneriatului dintre UPA din Iași și UMK: „Nu a fost o negociere ușoară și mă bucur că am ajuns în acest moment, când cele două universități, care s-au aflat în tratative de mai mulți ani, au reușit să încheie acest parteneriat. Îi mulțumesc cu această ocazie Doamnei Prof.univ.dr. Genoveva Vrabie, Președinta Consiliului de administrație al UMK, fără de sprijinul căreia acest parteneriat nu ar fi fost posibil. Un asemenea pas ne face mai puternici și mai hotărâți să menținem în Iașul universitar învățământul academic privat.” În încheiere, Rectorul UPA din Iași, Prof.univ.dr. Sorin Bocancea, a prezentat câteva element ce definesc parteneriatul dintre UPA din Iași și UMK, salutând consolidarea corpului profesoral de la UPA prin cooptarea profesorilor de la UMK. „Asistăm la un eveniment rar în învățământul academic din România, unul în care două instituții își pun la un loc resursele pentru consolidarea unui proiect academic. UPA din Iași are proiecte de impact în comunitate iar un astfel de parteneriat nu poate decât să-i potențeze capacitatea. Sper ca perioada de 6 ani a parteneriatului să fie prima dintr-o serie.”

Prelegerea inaugurală a anului universitar a fost susținută de istoricul și eseistul Sorin Antohi, cu tema „Națiunea română la Centenarul Marii Uniri. De la întregire la disoluție”. „Crearea României Mari a fost consecința unui efort îndelungat, ce a presupus angajarea unor generații și curente cultural-politice în susținerea „ideii naționale”. După 1918, a fost necesară consolidarea acestei contrucții politice, proces care nu s-a încheiat nici astăzi. Este suficient să ne gândim la absența unei infrastructuri rutiere moderne care să lege provinciile istorice”.
După părelegera inaugurală, a urmat lansarea celui mai recent număr al revistei de Științe Politice POLIS, în cadrul celui de-al treilea episod din cadrul proiectului „Centenarul României în dezbaterile revistei de științe politice POLIS”, din cadrul „Programului Centenar” finanțat de Primăria Iași. Tema dezbaterilor a fost „Ideea națională după Marea Unire”. Invitații speciali ai dezbaterilor au fost  Sorin Antohi și Petre M. Iancu (redactor la Deusche Welle). Moderator a fost Lect.univ.dr. Constantin Ilaș, Decanul Facultății de Științe Politice și Administrative. Participanților la dezbateri li s-a oferit cu titlu gratuit câte un exemplar al revistei Polis.