Marți, 9 aprilie 2019, Administrația Prezidențială organizează, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, în cadrul proiectului „România Educată”, desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Dezbaterea națională privind arhitectura curriculară pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Evenimentul va începe la ora 10.00 și va include trei sesiuni plenare și două ateliere privind arhitectura curriculară, acestea din urmă fiind organizate la Hotelul Continental din Suceava.

La această Dezbatere națională, Universitatea „Petre Andrei” din Iași va fi reprezentată de Lect.univ.dr. Adina Șandru, cadru didactic la Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, care, în calitate de expert politici publice în cadrul proiectului „Politici publice pentru educație – EDUPOL”, implementat de Centrul Syene pentru Educație din București, va susține prezentarea „Analiza modului de organizare și derulare a curriculumului la decizia școlii (CDȘ). Aspecte cheie privind operaționalizarea CDȘ în unitățile de învățământ românești”, Prezentarea va fi susținută în cadrul Sesiunii plenare „Curriculum-ul national – evoluții și necesități”.

La Dezbatere vor participa Ligia Deca, Consilier de Stat în cadrul Departamentului Educație și Cercetare al Administrației Prezidențiale, Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava, Ciprian Fartușnic, de la Institutul de Științe ale Educației, Răzvan Orășanu, Președintele Asociației „Ține de noi”, Liliana Romaniuc, Președintele Asociației Române de Literație, Angela Achiței, Președintele Fundației „Alături de Voi” România, precum și directori de licee din România și Republica Moldova.

Proiectul „Politici publice pentru educație – EDUPOL”, în cadrul căruia Lect.univ.dr. Adina Șandru activează ca expert politici publice își propune să dezvolte capacitatea ONG-urilor și a altor parteneri sociali din sfera educațională, așa cum sunt sindicatele din învățământ și asociațiile de părinți, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare cal căror rol este cel de a consolida consultarea, transparența și standardizarea în administrația publică în domeniul educației.