CHESTIONAR DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII PERSONALULUI DIDACTIC

 

Chestionarul de mai jos vizează opinia studenților despre calitatea activității cadrelor didactice la cursuri sau seminarii.
Pentru a vă exprima opinia, aveți posibilitatea să bifați la fiecare dintre cei 15 itemi un răspuns, cu următoarele semnificații:
5 - maximă satisfacție; 4 - satisfacție parțială; 3 - acceptabil; 2 - nemulțumire parțială; 1 - totală nemulțumire.
*  camp obligatoriu