Prezentarea programului:
Dobândirea competenței în specialitatea profesională psihoterapie de către absolvenți ai facultăților de medicină generală (medici psihiatri), asistență socială, filosofie, pedagogie, teologie, pentru completarea studiilor universitare , cu un pachet de discipline de specialitate: Introducere în psihologie; Psihologia dezvoltării; Psihologie clinică / Psihopatologie; Evaluare psihologică / Psihodiagnostic; Introducere în psihoterapie.
 
Cursul postuniversitar se desfășoară în cadrul Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, din cadrul Universității  ”Petre Andrei” din Iași, acreditată conform legii.
 
Universitatea „Petre Andrei” din Iași deține calitatea de furnizor de formare profesională, înregistrat în Registrul furnizorilor şi programelor de formare profesională sub nr. RF-I-IS-36, pentru desfășurarea

programelor de studii universitare de master/programe de studii postuniversitare, recunoscute de către Colegiul Psihologilor din România în domeniile generale de specializare clinic/educaţional/muncă şi organizaţii, conform avizului

Plan de învățământdetalii
Aprobare program postuniversitar de formare profesională și dezvoltare profesională continuă – detalii
Adresă Colegiul Psihologilor din România nr. R 1752 din data de 29.05.202 cu privire la dreptul Universității ”Petre Andrei” din Iași, prin Facultatea de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială, de a organiza Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Psihologie, psihoterapie şi consiliere în ştiinţele conexeatestat de Autoritatea Națională pentru calificări, prin adresa nr. 5491 / 10.05.2023; respectiv Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Evaluare, intervenţie şi asistenţă specializată în psihologie judiciară, atestat de Autoritatea Națională pentru calificări, prin adresa nr. 5490 / 10.05.2023 detalii

Competenţe profesionale:
CP1. Utilizarea adecvată în comunicarea profesională a conceptelor, teoriilor și metodelor de bază specifice psihologiei, în special, și științelor socio-umane, în general 
CP2. Explicarea și interpretarea fenomenelor psihologice, utilizând concepte fundamentale și cunoștințe în  domeniul psihoterapiei 
CP3. Utilizarea tehnicilor adecvate de psihodiagnostic și de intervenție în diverse problematici ale psihologiei clinice 
CP4. Înţelegerea mecanismelor implicate în dezvoltarea umană şi a problemelor care pot să apară în cadrul fiecărei categorii de vârstă 
CP5. Evaluarea critică şi constructivă a metodelor de psihodiagnoză pentru selectarea eficientă a metodelor de evaluare în funcţie de caracterisiticile personale, factorii contextuali și de mediu
CP6. Cunoașterea și formarea deprinderilor de evaluare, diagnosticare și intervenție psihoterapeutică.
 
Competențe transversale:
CT1. Exercitarea sarcinilor profesionale, conform principiilor deontologice specifice în exercitarea profesiei de psihoterapeut
CT2. Autonomie și responsabilitate pentru exercitarea sarcinilor profesionale în condiții de muncă în echipă și autonomie  
CT3. Conștientizarea nevoii de formare științifică și profesională continuă și de utilizare eficientă a resurselor și tehnicilor pentru dezvoltarea profesională și personală  pe parcursul întregii vieți
 


Cunoștințe dobândite:
– cunoștințe legate de explicarea şi interpretarea fenomenelor psihologice, folosind concepte şi teorii de bază din domeniul psihologiei;
– cunoștințe legate de analiza critică a principalelor abordări teoretice ale evoluţiei psiho-sociale a persoanei;
– cunoștințe legate de caracteristicile generale ale dezvoltării copilului și adultului și a diferitelor funcții și procese psihice în condițiile dezvoltării normale; 
– cunoștințe legate de alegerea celor mai potrivite metode de cunoaştere în funcţie de necesitatea diagnozei şi a specificul psihoindividual;
– cunoștințe legate de cunoașterea și respectarea normelor de deontologie profesională în realizarea examenului psihodiagnostic;
– cunoștințe legate de analiza critică a principalelor documente folosite în evaluarea psihodiagnostică;
– cunoștințe legate de respectarea standardelor profesionale în formularea şi comunicarea rezultatelor psihodiagnozei;
– cunoștințe legate de înţelegerea mecanismelor etiopatogenetice ale tulburărilor psihice;
– cunoștințe legate de modalitățile de realizare a diagnosticului şi de evaluare clincă la adult, copil şi vârsta a treia;
– cunoștințe legate de înţelegerea şi aplicarea principiilor intervenţiilor validate ştiinţific în domeniul psihologiei clinice și a psihoterapiei;
– cunoștințe legate de stabilirea şi menţinerea relaţiei terapeutice, de conceptualizare a cazului și de management al cazurilor dificile;
– cunoștințe legate de privind implementarea strategiilor de intervenţie în domeniul psihologiei clinice şi psihoterapiei.
 
Abilități:
– cunoaşterea caracteristicilor de dezvoltare și a principalelor abordări teoretice care explică schimbările fizice, emoționale, cognitive și comportamentale care au loc de-a lungul vieţii omului; 
– abilități de interpretare și utilizare a rezultatelor evaluărilor potențialului cognitiv al copiilor, dar și a comportamentului lor în diferite situații de învățare și de viață; 
– abilități necesare pentru planificarea și aplicarea unor strategii psihoterapeutice, folosind diverse modele psihoterapeutice; 
– abilități de selectare, administrare și interpretare a rezultatelor obținute în urma aplicării unor instrumente de evaluare psihologică; 
– abilități de lucru în echipe multidisciplinare;
– abilități de elaborare a strategiei de psihodiagnostic prin identificarea adecvată a metodelor şi tehnicilor de evaluare psihologică clinică;
– abilități de aplicare a principiilor si standardelor etice în psihologie clinică și psihoterapie;
– abilități de folosire a cunoştinţelor de bază pentru descrierea, explicarea şi interpretarea unor concepte, situaţii şi procese asociate comportamentului uman.