Cadrele didactice și studenții Facultății de Psihologie, Științele Educației și Asistență Socială vor participa la Conferinţa Regională ”Etică și responsabilitate în activitatea de voluntariat”,