afis-kreatikon-2014 resize

Simpozionului Naţional cu participare internaţională KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ – ediția a XI-a

afis-kreatikon-2014 resizeUniversitatea „Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Casa Corpului Didactic din Iaşi, Asociaţia Naţională a Psihologilor de Familie din România, Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală şi Şcoala Gimnazială „Alexandru Vlahuţă” din Iaşi, în parteneriat cu: Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chişinău, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Asociația Psihologilor Practicieni din Moldova –  Chişinău, organizează în data de 10 – 11  aprilie 2014 Ediţia a XI-a a Simpozionului Naţional cu participare internaţională KREATIKON. CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ (CAER, poziţia 770 )

 

Simpozionul este structurat pe două direcţii:

 1. Simpozionul Kreatikon cu adresabilitate cadrelor didactice din învăţământul superior şi preuniversitar (preşcolar şi şcolar), psihologilor, profesorilor psihopedagogi, managerilor educaţionali, reprezentanţilor ONG şi studenţilor de la facultăţile de profil şi elevilor creativi – care doresc să-şi aducă contribuţia în domeniul ştiinţific prin publicarea unor lucrări de specialitate sau implicare în activităţi practice în cadrul workshop-urilor;

2. Kreatikon Junior – concurs lansat pentru elevii creativi.

Aspecte privind redactarea lucrării

Lucrările vor fi redactate în Times New Roman, obligatoriu cu diacritice, pe format A4, pe o singură parte, la un rând. Titlul va fi scris cu majuscule (Times 14 Bold), centrat. La două rânduri de titlu va fi scris numele autorilor şi şcoala (Times 12). La două rânduri de numele autorilor se începe scrierea textului. La sfârşitul lucrării va fi trecută bibliografia în următoarea ordine: nume, prenume autor, anul, titlul lucrării, editura, localitatea. În text se trece pagina şi autorul acolo unde a fost citat. Întrucât lucrarea va fi publicată integral, vă rugăm ca aceasta să conţină exemple practice, să aibă maxim 5 pagini şi maxim doi autori pe lucrare. Lucrările vor fi trimise pe adresele de e-mail diagena2006@yahoo.com şi mihai_iulia_mihaela2008@yahoo.com (obligatoriu pe  ambele adrese!!)

* În cazul nerespectării cerinţelor, nu garantăm publicarea materialului!

* Pentru psihologi se acordă credite.

1.           Adresa şcolii:

Şcoala „Alexandru Vlahuţă”, Iaşi, Strada Buridava Nr. 10, cod 700432

   Director: prof. Mirela Marin

2.           Persoane de contact

prof. Diana Anton, tel. 0745664628, e-mail: diagena2006@yahoo.com

inst. Gabriela Maxim , tel. 0745242378, e-mail: cabi71@yahoo.com,  (pentru Kreatikon Junior)

asist. univ. drd. Magda Tufeanu, e-mail: tufeanumagda@yahoo.com (pentru workshop-uri)

3.           Data limită de trimitere a lucrărilor: 25 martie 2014

4.           Data limită de achitare a taxei de publicare: 4 aprilie 2014;

5.           Data limită de înscriere la workshop-uri: 2 aprilie 2014;

 

Workshopuri Kreatikon 2014 

PROGRAMUL

organizării şi desfăşurării Simpozionului Naţional KREATIKON

CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ,

Ediţia a XI-a,  10 – 11  aprilie 2014

10 aprilie 2014

o      începând cu orele 9.30 : KREATIKON JUNIOR – Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, Iaşi

o      între orele 16.00 – 19.00: WORKSHOP-uri – Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Vlahuţă”, Iaşi

·           WORKSHOP 1 – Gestionarea emoţiilor la tineri susţinut de către Conf. univ. dr. Lucia Savca – Preşedinte al  Asociaţiei Psihologilor Practicieni din Moldova, Republica Moldova , Prof. univ. dr. Mariana Caluschi – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

·           WORKSHOP 2 – Introducere in psihoterapia analitică susţinut de către Lect. univ. dr. Maria Mânzat – Universitatea ”Hyperion” Bucureşti

·           WORKSHOP  3 – Tehnici de activare a motivaţiei şi branding personal susţinut de către Lect. univ. dr. Oana Jitaru – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

·           WORKSHOP  4 – Modalităţi de abordare a dificultăţilor întâmpinate în activitatea profesionala susţinut de către Lect. univ. dr. Cristina Stărică – Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

·           WORKSHOP  5 – Aplicaţii ale principiilor neuro-sinergetice în adaptarea şcolară susţinut de către Asist. univ. drd. Dănuţ Murariu

·           WORKSHOP 6 – Provocările clasei pregătitoare – Consilierea psihopedagogică pentru buna adaptare a copilului la şcolaritate susţinut de către Conf. univ. dr. Anişoara Sandovici – decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea ”Petre Andrei” din Iaşi, Prof. consilier şcolar Elena Manuela Vlasie – director CJRAE Iaşi, Prof. psihopedagog Corina  Sandu – Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

·           WORKSHOP 7 – Planul de carieră şi performanţa profesională susţinut de către Lect. dr. Elena Seghedin, Conf. dr. Gianina-Ana Masari – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

·           WORKSHOP 8 – Deschiderea inimii sacre. Constelații de familie susținut de către lect. univ. dr. Monica Mihăilă 

11 aprilie 2014: Simpozionul Naţional KREATIKON.  CREATIVITATE – FORMARE – PERFORMANŢĂ

o    9,00 – 9,30 – Festivitatea de deschidere  – aula Universităţii ,,Petre Andrei ” din Iaşi

o    9,30 – 10, 00 –  Program artistic – Corul de copii ECOU al Şcolii Gimnaziale ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    10,15 – 12,30 –  Comunicări în plen

o    13,00 – 13,30 –  Program artistic – Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    13,30 – 14,00 – La o ceaşcă de….Creativitate.

o    14,00 – 17,00 –  Comunicări pe secţiuni- Şcoala Gimnazială ,,Al. Vlahuţă”, Iaşi

o    17,00 – 17,30 –  Festivitate de încheiere.       

            Simpozionul Naţional KREATIKON, Ediţia a XI – a, cuprinde următoarele secţiuni:

Secţiunea I:

  • Modele de bună practică în activitatea şcolară. Aplicaţii practice privind utilizarea metodelor active în abordarea conţinuturilor (exemple de proiectare a unor conţinuturi, secvenţe didactice pe discipline, aplicarea metodelor active la orele de dirigenţie etc.);

Secţiunea II:

  • Management educaţional. Proiecte şi programe şcolare (exemple concrete de iniţiative dezvoltate de unităţile şcolare, parteneriate educaţionale etc.);

Secţiunea III:

  • Psihologul de familie în şcoală şi comunitate;

Secţiunea IV:

  • Abordarea problematicii CES/CEX;

SECŢIUNEA COPII:

  • KREATIKON JUNIOR

CARUSELUL  COPIILOR : creaţii artistico-plastice, literare, teatru şcolar, postere, dansuri (taxă de participare de copil – 5 RON)

Notă:

Lucrările vor cuprinde experienţe practice din activitatea didactică şi/sau educativă (experimente, proiecte de activităţi, studii de caz etc.) şi vor fi trimise  persoanelor de contact. Pentru desfăşurarea cât mai eficientă a Simpozionului, participanţii sunt rugaţi să contribuie cu o taxă de participare  precizată în fişa de înscriere.

Taxa de participare va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ AL. VLAHUŢĂ, STR. BURIDAVA NR. 10, IAŞI, cod 700432 (pentru ANTON ALINA DIANA) sau în contul deschis la BANCPOST, Cod IBAN: RO75BPOS24310073947RON01 (deschis pe numele ANTON ALINA DIANA)

Pentru o mai bună organizare vă rugăm sa completaţi si fişa de înscriere, iar lucrările ce urmează a fi publicate vor fi trimise pe adresele de e-mail:

Anton Alina Diana: diagena2006@yahoo.com

Mihai Iulia Mihaela: mihai_iulia_mihaela2008@yahoo.com

 

Raportul Rectorului

Raportul Rectorului – Prof.univ.dr. Doru TOMPEA 2014 

Detalii 

MG 4610 resize

Doru Viorel Ursu a lansat la UPA trilogia “Sânge și carne de om”

 MG 4610 resizeFostul Ministru de Interne în Guvernul Roman, Doru Viorel Ursu a lansat astăzi, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, trilogia ”Sânge și Carne de Om”, un ciclu memorialistic, alcătuit din trei volume, „Cartea Întâi – Drama unui minister, Cartea a Doua – Acvariul groazei și Cartea a Treia – Enigma Mieilor”, în cadrul proiectului anual „După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est” și care aduce în prim plan ultimele două luni ale regimului comunist.

 MG 4604 resizeContinuăm serialul nostru despre ce a însemnat comunismul în România cu încă o manifestare. Neprogramată, dar onorantă și de un interes major. Lansăm în urbea Iașului acest triptic despre revoluție. Cărțile fostului ministru Doru Viorel Ursu surprind o perioadă extraordinar de tensionată, perioada acelei punți  dintre ultimele luni ale regimului Ceaușescu și primele luni ale așa-zisei revoluții românești”, a descris Prof.univ.dr. Doru Tompea, Rectorul Universității ”Petre Andrei” din Iași cele trei apariții editoriale.

 

 MG 4529 resizeProf.univ.dr. Sorin Bocancea, Decanul. Facultății de Științe Politice și Administrative, a declarat că prezența lui Doru Viorel Ursu este foarte potrivită pentru proiectul facultății. ”Citind aceste trei cărți făceam trimitere la o altă trilogie lansată aici, în Aula Magna și în cadrul aceluiași proiect, respectiv a lui Grigore Cartianu. Dacă până acum am avut parte de lecturi ale principalilor actori ai revoluției românești, acum, în această trilogie, ni se prezintă personaje mai puțin cunoscute, eroi, victime, care făceau parte din Ministerul de Interne de la acea vreme. Combinația scriiturii este foarte interesantă, este o combinație de analiză a documentelor, dar prezintă și o parte emoțională. Eu le recomand pentru lectură, dar trebuie să aveți tărie, pentru că este o trilogie a groazei”, a conchis,deecanul și coordonatorul proiectului „După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”.

 MG 4587 resizeFostul Ministru de Interne, Doru Viorel Ursu, le-a transmis tinerilor prezenți în Aulă că este pentru prima dată când are o întâlnire cu un public atât de tânăr, nenăscut în acele vremuri. ”În mine și în cărțile mele nu găsiți ideea de senzațional a jurnalistului și nici pe aceea de orgoliu al cercetătorului. Opinia mea, reflectată prin cele trei cărți, nu validează opinia oficială referitoare la evenimentele din decembrie 1989. În nici una din cărți nu o să găsiți definite incidentele din 89 ca fiind o revoluție. Venind spre dumneavoastră, și văzând cât de multe avioane survolează spațiul aerian, mi-am dat seama  cât de actuale sunt aparițiile mele editoriale și că războiul nu este în preajma noastră ci deasupra, pentru că acele avioane erau ale NATO”, a completat acesta.

 MG 4547 resizeMai mult, Doru Viorel Ursu le-a dat și un sfat tuturor celor prezenți la eveniment. ”Am venit cu niște cărți de suflet și pentru suflet. Mesajul meu, pentru noi toți, este că dacă nu ne vom trezi, dacă nu vom găsi coerența, dacă nu ne vom uni, perspectiva poate să surprindă pe același român și România ca atare într-o situație similară. Pentru prima oară în istoria lumii avem o singură superputere care domină. E adevărat că până la căderea lui Ceaușescu erau doar 100 de morți, dar după căderea lui erau de 10 ori mai mulți. Ceaușescu a fost singurul șef de stat român  care a ridicat în picioare Congresul Statelor Unite, lăsând în urmă nostalgie. Nu cred că vor mai fi viitori șefi de stat care să fie aclamați sau plimbați în calești de regină și rege”, a conchis Doru Viorel Ursu.

La eveniment a fost prezentă și Ana-Maria Cristina Săndulescu, co-autoare la cărțile publicate de fostul ministru.  

***

 

Doru Viorel Ursu, magistrat de profesie, a devenit președintele Tribunalului Militar din București în 1989 și a instrumentat procesul lui Nicu Ceaușescu (fiul soților Elena și Nicolae Ceaușescu) în 1990. În perioada 14 iunie 1990 – 16 octombrie 1991,  Doru Viorel Ursu a fost  Ministru de Interne  în Guvernul Roman, apoi secretar de stat la Ministerul de Externe. A ieșit din politică în 1997, iar în prezent conduce propriul său cabinet de avocatură, în București. MG 4562 resize MG 4561 resize

 

MG 4215 resize

Leonard Doroftei: ”Capitala boxului românesc trebuie mutată la Iași”

 MG 4215 resizeCel mai modern club de box din țară s-a deschis la Iași. În Aula Magna a Universității ”Petre Andrei” din Iași a avut loc ieri ceremonia oficială de deschidere a Sălii de Sport a Clubului Sportiv „GYM BOX”.

 

  MG 4225 resizePrezent la Iași cu ocazia desfășurării Cupei României 2014 la Box pentru Seniori, Leonard Doroftei, președintele Federației Române de Box, a declarat că ”astfel de cluburi de box se găsesc doar în străinătate, iar capitalaa boxului românesc trebuie mutată la Iași”. La rândul său, Francisc Vaștag a salutat curajul lui Iulian Botez pentru a demara un astfel de proiect ”cum numai în Occident găsești”. Antrenorul Titi Tudor ”Prosop” s-a declarat încântat de ceea ce a a văzut la ”GYM BOX”. ”Aveți club modern de box, cu toată aparatura necesară, boxeri vă mai trebuie”. MG 4174 resize

 

”Asistăm la inaugurarea celei mai frumoase și cochete săli ce box din România. Este o onoare că ne aflăm astăzi (n.r. ieri) în Aula Magna a Universității „Petre Andrei” din Iași, unde, ni se demonstrează că boxul și cu știința fac casă bună. Am tot respectul pentru Iulian Botez și pentru universitate, care a pus la dispoziție acest spațiu, pentru tot efortul depus”, a declarat Vasile Câtea, vicepreședintele Federației Române de Box.

 MG 4051 resizeIulian Botez, fost boxer și  inițiatorul acestui proiect, a precizat că se gândește de mulți ani să pună pe picioare această sală. „Pentru mine este un vis împlinit. De câțiva ani buni încerc să fac acest lucru. Pentru mulți a părut și pare o nebunie, dar pentru mine este o împlinire și mă bucur că am găsit sprijin în Vasile Câtea și în Doru Tompea, rectorul Universității „Petre Andrei” din Iași. Am ținut foarte mult ca această lansare a clubului să aibe loc concomitent cu  Cupa României 2014 la Box pentru Seniori, a mărturisit Iulian Botez, proprietarul clubului.

Marian Simion, coordonatorul lotului de box al României, a declarat că ”văd o sală cum numai în America se poate face și mă bucur că astfel putem crește calitatea și performanța boxului românesc, care, din păcate, nu trece printr-o perioada foarte fastă”.

 MG 4217 resizeProf.univ.dr. Doru Tompea, Rectorul Universității ”Petre Andrei” din Iași, a precizat că se bucură că instituția pe care o conduce a putut contribui la crearea celui mai modern club de box din țară. ”Noi, cei de la UPA, am susținut întotdeauna performanța și sportul, așa cum a fost și cu perioada de glorie a echipei de baschet a Iașului. Oameni avizați în domeniul boxului, precum  Leonard Doroftei, Francis Vaștag, Marian Simion,Titi Tudor ”Prosop” au catalogat Clubul „GYM Box” ca fiind cel mai garnisit și mai bine configurat din ultima vreme. Spațiul în care a fost amenjat, subsolul Hostelului Studis, era oricum gol și fără întrebuințare. Este o inițiativă privată pe care noi am salutat-o pentru că oferă destinații moderne de praticare a mișcării  fizice și a sportului, boxului în special, pentru tineri de la 8 la 80 de ani”, a conchis rectorul. DSC 0110

MG 3554 resize

Prof.univ.dr. Ștefan Mâșu a primit titlul de Doctor Honoris Causa al UPA

 MG 3554 resizeComunitatea academică de la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași are, începând de astăzi, un nou ambasador de excepție în persoana Profesorului Ștefan Mâșu, căruia i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa. ”Noi, cei de la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași continuăm seria de evenimente speciale, dedicate unor personalități marcante din diverse domenii de activitate, iar astăzi, 13 martie, o altă personalitate, Excelența Sa, M.M.Adv. Ștefan Mâșu, doctor în economie,  a acceptat propunerea de a-i conferi cea mai înaltă distincție a instituției noastre”, a declarat Prof.univ.dr. Doru Tompea, în deschiderea ceremoniei.

 

 MG 3605Mai mult, acesta a precizat că la baza acordării acestui titlu a stat și contribuția pe care dl. Mâșu a adus-o în întreaga sa carieră pentru promovarea intereselor economice ale României, precum și pentru promovarea imaginii și activităților Universității ”Petre Andrei” din Iași în spațiul european.

 MG 3518Prof.univ.dr. Ene Dinga, de la Instititul Monetar Financiar al Academiei Române, cel care a realizat și laudatio, a precizat că nu este deloc întâmplător faptul că evenimentul de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Ștefan Mâșu a avut loc la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, patronată de talentul și orginalul sociolog interbelic Petre Andrei. ”Domnul Ștefan Mâșu merită cu prisosință recunoștința comunității academice a Universității ”Petre Andrei” din Iași pentru ceea ce făcut în materia cunoașterii și în direcția spiritualizării societății românești. Dar, această sintagmă înseamnă, în același timp, mult mai mult și mai semnificativ: înseamnă o investiție care se face într-o personalitate de la care se așteaptă îndrumare metodologică, clarificare conceptuală, fundare valorică”, se mai arătă în laudatio prezentat de Prof.univ.dr. Ene Dinga.

 MG 3489 resizeConf.univ.dr. Daniel Șandru, Președintele Senatului UPA din Iași, a prezentat hotărârea Senatului cu privire la întrunirea comisiei și a declarat că propunerea de acordare a acestui titlu a venit din partea Consiliului Profesoral al Facultății de Economie și reprezintă o onoare pentru întreaga comunitate academică.

 MG 3554 resizeProf.univ.dr. Ștefan Mâșu a declarat că se simte onorat de titlul acordat de Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, mărturisind totodată că  nu a mai simțit o emoție atât de specială de la susținerea primului doctorat. ”Aceste este cel de-al doilea titlu de Doctor Honoris Causa care mi se acordă. Ceea ce simt este un superlativ emoțional. De aceea, doresc să mulțumesc acestei prestigioase universități și conducerii pentru inițiativa pe care au avut-o”.

Curs de economie mondială susținut de Prof. Ștefan Mâșu

Profesorul a susținut și o conferința în fața auditoriului, din Aula Magna, pe tema ”Putere și schimbarea centrelor de putere în istoria economică a lumii”. ”SUA, încă din anii 1880, sunt pe primul loc în lume ca putere economică. În prezent, aceleași Statele Unite ale Americii, cu un PIB de 14 miliarde de dolari, sunt cel mai mare importator și consumator de energie din lume. Mare lor deficit comercial, în favoarea Chinei și a Japonei, le permite șă își finanțeze din exterior deficitul făcând din aceste două țări principalii lor debitori externi. SUA sunt și rămân în continuare cea mai mare putere industrială și geopolitică a lumii. Asistăm la un tandem SUA – China, un tandem contra naturii, care a creat o simbioză fără precedent între un stat capitalist, campion al democrației, și un stat comunist care este certat la cuțite cu drepturile omului”, a precizat Ștefan Mâșu.

 MG 3568 resize Mai mult, acesta a prezentat și evoluție viitoare a puterii și centrelor de putere la nivel mondial. ”Cam în 15 ani de acum încolo, în 2030, pe locul înâi în economia mondială va trece China, după ce Statele Unite ale Americii au dominat timp de 150 de ani. Cam în 2050, între primele trei locuri în lume, primele două vor fi ocupate de țări din Asia, respectiv China și India, cu SUA pe locul 2. Marea vedetă a acestui secol este China, țară cu două sisteme: politic – comunist și eocnomic – capitalist. Ea pleacă de pe locul patru în 2006 și depășește Japonia, rămâne în urma Uniunii Europene în ansamblu și Europa cam în jurul anului 2020-2030. După ultimele două decenii de creștere economică de 9-10%, zilelea acestea premierul chinez a anunțat trecerea la un ritm de numai ”7,5%”, în timp ce occidentalii se felicită pentru peste 1%”, a conchis profesorul.

Prof.univ.dr. Doru Tompea i-a adresat, în final, invitația lui Ștefan Mâșu de a reveni la universitate în vederea susținerii unor conferințe pe teme de economie mondială studenților de la Facultatea de Economie. 

 MG 3470 resize

 MG 3463 resize***

 

Ştefan Mâşu este doctor în economie, Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Înalt Demnitar în  Masoneria română şi internaţională şi laureat al premiului„Anghel Rugină“ al  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2011.

AFIS HONORIS CAUSA 13 MARTIE resize

Excelența Sa, M.M.Adv. Ștefan Mâșu, va primi titlu de Doctor Honoris Causa al UPA

AFIS HONORIS CAUSA 13 MARTIE resizeUniversitatea ”Petre Andrei” din Iași vă invită joi, 13 martie, de la ora 12, la ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Excelenței Sale, M.M.Adv.  Ștefan Mășu.

 

Laudatio va fi realizat de către Prof.univ.dr. Ene Dinga, de la Institutul Monetar Financiar al Academiei Române.

***

Foto Stefan MasuŞtefan Mâşu este doctor în economie, Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Înalt Demnitar în  Masoneria română şi internaţională şi laureat al premiului„Anghel Rugină“ al  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2011.

MG 2784

Statutul femeii în România comunistă: producătoare, mamă şi soţie

 MG 2784Ce a însemnat să fii femeie în perioada regimului comunist? Care era condiția femeii în acea perioadă? Ce drepturi aveau acestea? De 8 martie, la Universitatea ”Petre Andrei” din Iași, a fost readusă în prim plan femeia comunistă în cadrul conferinței naționale – ”Statutul femeii în România comunistă”, al cincilea eveniment din cadrul proiectului anual ”După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”, organizat de Facultatea de Științe Politice și Administrative, Institutul de Studiere al Ideologiilor și Revista Polis. Ziua de 8 martie, în Occident, era marcată de proteste cu privire la emanciparea femeii, iar în țările socialiste această zi era marcată de serbări.

 

 MG 2803M-am născut în 1965 și am trăit în perioada regimului comunist. Am avut și am amintiri plăcute dar și mai puțin plăcute”, le-a mărturisit deputatul Cristina Nichita, prezentă la eveniment. Mai mult, aceasta a precizat că a răspuns cu mare plăcere invitației, cu atât mai mult cu cât tema este foarte interesantă. ”După ce am văzut filmul lui Cristian Mungiu, “432”, pot să spun că pelicula este parfum pe lângă ce trebuia să suporte o femeie în perioada regimului comunist. Mama mea mi-a spus că și-a dorit să mă aibe și că a trebuit să facă tratament timp de trei ani de zile. Femeia în comunism a fost urcată și coborâtă, asuprită și emancipată. Nu cred că suntem foarte departe nici astăzi de acea perioadă, iar soluția pentru noi femeile este implicarea, să fim mai responsabile, și cred că nimeni nu ne poate pune piedici. Să credem că suntem parte la schimbare”, a mai completat Cristina Nichita.

 

 MG 2735Lect.univ.dr. Alina Hurubean, moderatorul conferinței, a identificat două etape sugestive în perioada regimului comunist pentru evidențirea statutului femeii: Politicile de emancipare (debuturile comunismului…1948-1965) și Politicile pronataliste agresive (după decretul antiavort…1966 – 1989). ”După război, a fost nevoie acută de munca femeilor şi, corespunzător, a început o intensă propagandă care promova ”femeia stahanovistă”, emancipată şi eliberată prin muncă. Femeile pot contribui la îndeplinirea şi depăşirea planului, la înflorirea socialismului şi patriei”, în tripla lor calitate de: producător, mamă şi soţie. Munca salarizată a devenit soluţia emancipării şi unica modalitate de a demonstra egalitatea cu bărbaţii”, a precizat Alina Hurubean. Despre cea de-a doua perioada, Epoca de Aur: politica pronatalistă severă, moderatorul conferinței a declarat că decretul anti-avort, 770 din 1966, a reprezentat o nouă etapă în normarea brutală a statutului femeii. ”Femeile au început să fie substanţial percepute ca fiinţe reproducătoare. A fost instituit astfel controlul ginecologic periodic forţat (o data la 3 luni), mai ales pentru femeile din fabrici. Decretul prevedea un minimum de patru copii pentru fiecare femeie fertilă mai tânără de 45 de ani, după care o femeie avea dreptul legal la avort. Cazul României este fără precedent, celelalte state comuniste au fost mult mai permisive în privinţa avortului”, a conchis aceasta.

 MG 2776 resizeConf.univ.dr. Sorin Bocancea, coordonatorul proiectului ”După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est”, a declarat, în legătură cu decretul din 1966, că prin acest decret Ceau;escu nu a a urmărit strict creșterea natalității. ”Decretul din 1966 privind avorturile a implciat multe dispute între Nicolae Ceușescu și ceilalți lideri. Elena Ceaușescu este cea care a avut ideea decretului pentru că avea o problemă cu femeile mai frumoase, era invidioasă și geloasă”, a completat Sorin Bocancea.

În cadrul conferinței a avut loc și proiecția filmului ”Născuți la comandă – Decrețeii”, în regia lui Florin Iepan, care pune accent pe decretul lui Ceaușescu din 1966 care a interzis avorturile, perioadă în care  s-au născut peste două milioane de români.

În a doua parte a conferinței au urmat prezentarea lucrărilor științifice ale participanților din București, Timișoara și Chișinău. 

MG AAAB resize

UPA reprezentată la Gala ”Modele feminine”

 MG AAAB resizeConf.univ.dr. Anca Tompea a participat joi seara la cea de-a doua ediție a Galei ”Modele feminine”, care și-a propus să sărbătorească ziua femeii printr-o gală de încredere, curaj și  ambiție. Zece modele feminine au fost premiate conform următoarelor secțiuni, în funcție de activitatea lor în societate: Mamă; Cadru didactic; Doctor; Antreprenor economie social; Pensionar; O viață în sprijinul semenilor; Elev Model; Jurnalist social; Tânăr amabasador al Iașului. În plus, a fost oferit Premiul Special pentru “activitatea în ONG”, un simbol al eforturilor depuse în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 MG AAAE resizeAvem nevoie de recunoaștere a ceea ce facem , atât noi, femeile, cât și cei care ne sunt alături, bărbații. Important este să fim implicați în comunitate, pentru acele categorii sociale care au nevoie de sprijin, fie sub forma unei vorbe bune, fie sub forma unei fapte. Dar, dincolo de acestea, este bine ca tot ceea ce facem să fie necondiționat„ a declarat Conf.univ.dr. Anca Tompea, Președintele Comisiei de Cercetare, Senatul Universitatii Petre Andrei din Iasi.

 MG AAAC resizeAm avut emoții. Sărbătorim astăzi, (n.r. ieri), feminitatea și e o bucurie pentru mine pentru că în acest an am avut parte de ajutor pentru a putea aduce în fața dumneavoastră 10 modele feminine. Consider cp societatea românească are nevoie de femei. Cred că noi femeile ar trebui să fim mai unite. Sunt puține persoane de gen feminin în sfera politicii și asta pentru că nu au avut curaj și încredere. Eu vă îndemn la solidaritate și bunătate” a declarat deputatul Cristina Nichita, organizatorul galei.  MG AAAA resize

colaj fara texte resize

Dezastrele naturale din perioada regimului comunist, în dezbatere la UPA

colaj fara texte resizeCum a gestionat regimul comunist crizele generate de dezastrele naturale ? Cum au reacționat autoritățile și ce măsuri s-au luat pentru a proteja populația? Inundațiile din anii 70-75, cutremurul de pe 4 martie 1977, înzăpezirile și explozia reactorului de la Cernobâl, din 1986, au fost principalele teme ale dezbaterii Gestionarea crizelor provocate de catastrofe naturale în România comunistă, cel de-al patrulea eveniment din cadrul proiectului anual – După 25 de ani. Comunismul în Europa de Est, organizat de Facultatea de Științe Politice a Universității „Petre Andrei” din Iași, Institutul de Studiere a Ideologiilor (ISI) și Revista Polis.

Documentar despre cutremurul din 1977 – aici 

 

 MG 2294 resizeEvenimentul a debutat cu prelegerea susținută de Prof.univ.dr. MSc. HC. Alexandru Vlad Ciurea,Vicepreședintele Federației Mondiale de Neurochirurgie, medic la Spitalul clinic SANADOR – UMF „Carol Davila” București, pe tema – ”Cernobîl – un dezastru gestionat prin manipulare”. Prof. Alexandru Ciurea și-a amintit că în 1986, în momentul exploziei reactorului 4, de la central atomoeenergetică de la Cernobîl,”au bătut brusc clopotele și s-au tuturor copiilor pastile cu iod și li s-a spus să stea în casă”. Prima țară care a perceput accidentul a fost Suedia, care a crezut că a fost o bombă atomică. Accidentul de la Cernobîl nu a afectat centrala, ci o populație întreagă”, a completat profesorul. Mai mult, Vlad Ciurea a realizat, pentru cei prezenți în Aula Magna și o prezentare și din punct de vedere tehnic. ”Această centrală trebuia să fie foarte bine controlată. Ca să ții reactorul sub control trebui să fie rece. La 25 aprilie 1986 acesta a fost programat pentru o lucrare de întreținere. Reactoarele de la Cernobâl aveau o pereche de generatoare diesel care se ocupau de răcire, însă acestea nu au funcționat”.

 

 MG 2299 resizeConform profesorului accidentul din Ucraina este cel mai mare dezastru nuclear din istoria omenirii. În ceea ce privește România, Vlad Ciurea a precizat că cele mai afectate zone au fost cele din Estul și Sud-Vestul țării,respectiv Iașul și Bacăul.

Cât despre manipularea din jurul exploziei, Prof.dr. Alexandru Vlad Ciurea a precizat că toată lumea a crezut că rușii au experimentat în subsol. ”Sovieticii nu putea să anunțe public un asemenea accident. Ei au crezut că e vorba de un incendiu și au chemat pompierii să stingă cu apă. Au aruncat peste 2400 de tone de plumb, 1800 de tone de nisip și apă în continuu. Radiațiile au fost acoperite cu nisip și s-a creat o magmă nucleară care reprezenta o nouă bombă nucleară. Dacă se producea a doua explozie la Cernobîl, Europa nu mai putea fi locuită. Nu se știe câte persoane au decedat în urma radiațiilor, nu există procese verbale care să explice ce s-a întamplat. Pe 1 mai, Gorbaciov a ordonat ca defilarea de 1 Mai să aibă loc, populația fiind afară și expusă direct la radiații”, a mai completat acesta.

 În urma exploziei de la Cernobîl, în România, Nicolae Ceușeascu a creat celula de criză, a cerut raportul de la ingineri, iar la Suceava a fost organizată o întâlnire cu specialiști sovietici care au declarat că nu au date concrete asupra a ceea ce s-a întâmplat.

 MG 2389 resizeTot în ceea ce privește evenimentul din Ucraina, din 26 aprilie 1986, Ing. Leonard Constantin, fost prim-secretar al județului Iași, a declarat că a fost primul care a sesizat incidentul. ”Am fost primul care a sesizat, înainte de comunicatele oficiale prezența, pe vagoanele care veneau din Ucraina, cu o cârpă de 40×40 am sterș un vagon și am dus-o la laborator. A rezultat câți oameni sunt în pericol. Tot atunci s-a schimbat și vântul, de la Nord la Sud, ceea ce a făcut ca norul radioactiv să ajungă și deasupra țării noastre. Apa nu se putea consuma la Iași. Era sursa de la Timișești care era contaminată, cea de la suprafață, pentru că cea de la adâncime era în regulă. Am luat măsura cu CFR-ul să oprim toate vagoanele care erau încărcate și am rezolvat necesitatea de apă în proporție de 50-60%, a închis piețele și a depozitat furajele în spații protejate a mărturisit Leonard Constantin

  cutremur 77

Cutremurul din 4 martie 1977 – 55 de secunde de coșmar

 MG 2371 resizeA doua parte a dezbaterii s-a axat pe alte trei dezastre naturale care au afectat România în perioada comunistă. Unul dintre ele a fost cutremurul de pe 4 martie, 1977, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter Nicolae Constantin, ex-director al Trustului Industrial de Construcții Iași, lucra în acea perioadă pe șantiere, în construcția de clădiri și este cel care l-a cunoscut pe Charles Richter, care inventat scala de magnitudine Richter. ”În 1977 lucram ca șef de șantier la Tașc
a, iar în noaptea aceea, pe 4 martie, la ora 21.22, toată lumea a venit să mă întrebe ce s-a întâmplat. Mircea Georgescu, Ministrul Calității mi-a spus că a doua zi trebuie să fiu la București, unde aveam o întâlnire cu Charles Richter, delegatul Statelor Unite și care a adus un cadou, un dizpozitiv  de selectare a carotei din fragmente de beton armat. Delegația a fost întâmpinată de președintele țării, de Ministrul Calității, profesori universitari de la Timișoara, Iași, Cluj. Atunci, Ing. Emil Prager i-a  spus lui Nicolae Ceușescu că administrația țării este vinovată deoarece a suprimat elemente de subzistență, stâlpi, pentru mărirea sălilor de ședință”
, a rememorat acesta.

agerpres 530357În ceea ce privește inundațiile din 70-75, rectorul UPA din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea, a citit o intervenție a fostului președinte al României, Ion Iliescu, care a gestionat două dintre evenimentele dezbătute, respectiv inundațiile din 70-75, care au afectat grav județul Iașul, precum și cutremurul de pe 4 martie 1977. Referitor la inundațiile catastrofale din 70-75, Ion Iliescu a apreciat că ”una din cauzele pentru care în România, după război, s-au produs asemenea calamități naturale este lipsa unor amenjări hidrotehnice, îndeosebi pe răurile interioare, bazinele hidrografice ale Mureșului, Crișurilor,Someșului sau Prutului, care sunt cele care frecvent creează probleme oamenilor. Pe de o parte pentru că în aceste bazine alternează perioadele de secetă cu cele de viituri și, pe de altă parte pentru că în aceste zone s-au construit, cu aprobarea autorităților, locuințe”. Mai mult, Ion Iliescu a declarat că apreciază proiectul Facultății de Științe Politice și Administrative care presupune analize serioase, pertinente, echilibrate ale istoriei noastre recente.

Cum era codul roșu pe vremea lui Ceușescu

 MG 2279 resizeDespre înzăpezirile din perioada regimului comunist, Prof.univ.dr. Doru Tompea a citit un comentariu din 1969, a lui Pantelie Tuţuleasa, realizator Tv şi cineast, care descria modul în care era gestionat acest dezastru natural. „Circulaţia maşinilor era oprită şi era mult mai simplu pentru că nu s-ar fi putut nici înzăpezi. Despre sate izolate nici un cuvânt, niciodată în zeci de ani de televiziune comunistă. În schimb se punea un mare accent, în ultimii ani, înainte de 1989, pe acţiunile de deszăpezire în cartiere. Erau evidenţiate asociaţiile de locatari care se mobilizau exemplar pentru îndepărtarea zăpezii pe căile de acces, în jurul unităţilor sanitare şi comerciale, pe lângă şcoli. Se mai dădeau şi puţine exemple negative, soldate cu amenzi drastice, despre cetăţeni care nu dădeau dovadă de responsabilitate civică şi priveau indiferenţi efortul colectiv al gospodarilor din jurul lor”. Aproximativ în anul 1981 s-a stabilit ca autoturismele să circule, la sfârşit de săptămână funcţie de numărul pe care îl aveau, cu soţ sau fără soţ. Cam din iarna lui 1984 după ce dădea „un deget” de zăpadă se oprea circulaţia autoturismelor particulare.Puteau să circule liber, în România, doar maşinile care aveau numere cu 12-B, cele cu TC, CD (Transport Consular şi Corpul Diplomatic – n.r.), numere galbene, adică de stat şi, neoficial şmecherii cu numere din trei cifre, pe care nu prea aveai curaj să îi opreşti oricât de miliţian ai fi fost. Indiferent de starea vremii asta ţinea până prin aprilie., se arată în comentariul respectiv.

 MG 2276Coordonatorul proiectului, Conf.univ.dr. Sorin Bocancea a declarat că evenimentul nu a fost plasat întâmplător astăzi, 4 martie 2014, când se împlinesc 37 de ani de la cutremurul din 77 și ”a fost un prilej pentru a discuta despre modul în care regimul comunist a gestionat aceste dezastre, cu atât mai mult, cu cât au fost prezente și persoane direct implicate în acest proces.

 

În cadrul evenimentul au fost proiectate cu filmulețe documentare din arhiva TVR.