Sociologul Petre Andrei a fost evocat cu prilejul Sărbătorii Sfântului Andrei

petre-andrei-foto-3-1În ajunul zilei de 30 noiembrie 2016, zi a Sfântului Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, care și-a luat crucea și l-a urmat pe Hristos, creștinând popoarele de la Nord de Dunăre, Senatul Universității „Petre Andrei” din Iași și Liga Studenților au evocat, în Aula universității, personalitatea Savantului Petre Andrei, mentorul spiritual al instituției noastre.

img_3466Prof.univ.dr. Doru Tompea, Președintele Fundației Academice „Petre Andrei” și al Consiliului de Administrației al UPA, a remarcat faptul că că anul acesta se împlinesc 125 de ani de la nașterea Savantului Petre Andrei, sociolog, filosof, om politic, care, sosit la Iași în anul 1910 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, fiind remarcat de profesorii săi Dimitrie Gusti și Ion Petrovici, pentru inteligența, perseverența și capacitatea de muncă a studentului, care a și obținut singura bursă de merit acordată în acel an universitar.

img_3469La 15 iunie 1913 Petre Andrei își încheie studiile universitare cu „Magna cum Laude”, iar rectorul Constantin Stere dispune scutirea de taxe pentru obținerea diplomei de licență. În anul 1914 Petre Andrei urmează cursurile seminarului de Logică și Istoria Filosofiei de la Universitatea din Berlin, condus de A.Riehl, iar la Universitatea din Leipzig frecventează cursurile marilor profesori Wilhelm Wundt, Eduard Spranger, Ernst Cassirer, K. Schmidt., care l-au ajutat la întocmirea tezei de doctorat cu subiectul sociologia valorii.

Profesorul Doru Tompea a subliniat faptul că odată cu începerea primului război mondial Petre Andrei revine în țară, iar în perioada 1916 – 1918 va participa la Războiul pentru Întregirea Neamului. Deși orfan de tată, beneficiind de un certificat de paupertate, fiind scutit de a participa la război, Petre Andrei se va înscrie ca voluntar în efortul de reîntregire națională: la 20 martie 1915, a fost repartizat la Regimentul 38 Infanterie, iar între 7 iulie și 9 septembrie 1916 urmează cursurile Școlii de Ofiței Rezervă de la Târgoviște, iar de la 1 noiembrie 1916 va fi trimis la Regimentul nr. 13 „Ștefan cel Mare”, în cadrul căruia va participa la război. Cu zece zile înainte de a ajunge la regiment, Petre Andrei îi adresează mentorului său, Prof. Ion Petrovici următoarea scrisoare: „Voi aplica concepția filosofică că viața nu prețuiește prin ea nimic, ci valoarea ei provine din idealul căreia este pusă. Idealul nostru este așa de mare și sfânt, încât vedeți de ce nu mă neliniștește deloc gândul morții”. Pe front, Petre Andrei se va distinge prin acte de eroism în luptele de la Valea Oituzului, Slănic și Valea Cașinului; pentru toate actele sale de bravură demonstrate în războiul de Reîntregire a Neamului, Petre Andrei va fi decorat, la sfârșitul războiului, cu cele mai înalte distincții ale statului român: „Steaua României”, „Coroana României”, „Crucea de Război cu barete”.img_3474
20161130091613481În  final, Prof. Doru Tompea a apreciat înființarea Departamentului Centenar în cadrul Guvernului României, coordonat de Prof.univ.dr. Daniel-Florin Șandru, menționând că UPA din Iași va fi prezentă cu inițiative, proiecte, evenimente care să marcheze Marea Unire.

 

 

 

UPA prezentă la Şcoala Internaţională de Metodologie în Ştiinţele Socio-Umane

afis-conf-chisinauTrei cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universităţii ,,Petre Andrei” din Iaşi, Conf. univ. dr. Viorel Robu, Conf. univ. dr. Georgiana Corcaci şi Lector univ. dr. Lavinia- Maria Pruteanu, au participat la cea de-a doua ediţie a Şcolii Internaţionale de Metodologie în Ştiinţele Socio-Umane. Manifestarea ştiinţifică cu tema generică ,,Strategii metodologice inter/pluri/transdisciplinare: abordări teoretice şi aplicaţii practice” a avut loc la Chişinău (Republica Moldova), în perioada 17-18 noiembrie 2016. Evenimentul  a fost organizat de Departamentul de Filosofie şi Antropologie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie de la Universitatea de Stat din Moldova și avut ca parteneri universități din România și din Europa.

Reprezentanţii universităţii noastre au prezentat lucrarea ştiinţifică cu tema ,,Dezvoltarea şi validarea preliminară a unei scale generice pentru măsurarea satisfacţiei faţă de locul de muncă”.

Acord de colaborare încheiat între facultățile de psihologie de la UPA și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

poza-05_workshop-si-masa-rotundaÎn data de 2 noiembrie 2016, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, reprezentată prin Dl. Decan, Conf. univ. dr. Viorel ROBU şi Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova, reprezentată prin D-na Decan, Conf. univ. dr. Lora CIOBANU au încheiat un acord de colaborare bilaterală, pentru o perioadă de cinci ani. Scopul acordului constă în proiectarea şi realizarea activităţilor necesare pentru derularea schimbului de studenţi şi masteranzi, personal didactic şi de cercetare, precum şi pentru implementarea proiectelor academice (cercetare aplicată în domeniul psihologiei şi al ştiinţelor educaţiei, manifestări ştiinţifice, conferinţe, cursuri şi seminarii de formare academică, training-uri şi work-shop-uri pentru completarea formării profesionale a celor implicați în actul didactic şi a proiectelor de intervenţie şi/sau dezvoltare comunitară. La eveniment, a participat şi D-na Lector univ. dr. Lavinia-Maria Pruteanu, în calitate de Director al Centrului de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă “Ion Holban” din cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi.

poza-04_workshop-si-masa-rotundaCadrele didactice de la UPA, prezente în Republica Moldova, Conf. univ. dr. Viorel ROBU, Lector univ. dr. Lavinia-Maria Pruteanu şi Asistent univ. dr. Magda TUFEANU au susţinut workshop-ul cu tema “Conceptualizarea şi evaluarea competenţelor socio-emoţionale la adolescenţi”. Workshop-ul a fost proiectat în cadrul activităţilor desfăşurate de Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă “Ion Holban” şi organizat în parteneriat cu specialiştii de la Catedra de Psihologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova. De asemenea, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi a fost instituţie parteneră în organizarea şi desfăşurarea mesei rotunde cu tema “Dimensiuni ale funcţionalităţii familiei în Republica Moldova” organizată de echipa proiectului de cercetare ştiinţifică cu tema “Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”.

poza-01_semnarea-acorduluiProiectul (susţinut financiar de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova) este în curs de desfăşurare şi a fost câştigat de Catedra de Psihologie a Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Coordonatorul proiectului este Conf. univ. dr. Silvia BRICEAG, şefa Catedrei de Psihologie şi unul dintre principalii organizatori a evenimentelor care au avut loc în data de 2 noiembrie a.c.