UPA organizează cursuri postuniversitare de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Atelier de practică