CONCURS « Studenția ta începe la UPA! »

REGULAMENT CONCURS « Studenția ta începe la UPA! »

(concursul este valid pentru minim 100 de studenti inscrisi)

1. Organizator:

Concursul « Studenția ta începe la UPA! » este organizat de Universitatea “Petre Andrei” din Iasi, (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Str. Ghica Vodă nr.13, CIF 3659643, e-mail: studentie@upa.ro
Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

2. Locul de desfasurare a concursului:

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook Petre Andrei din Iasi la sectiunea PARTICIPĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA. Pentru a participa la acest concurs, este necesar sa aveti cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com, completat cu o adresa de e-mail valida si nume / prenume reale.

3. Perioada de desfasurare a concursului:

Concursul « Studenția ta începe la UPA! » se desfasoara in perioada 19 august 2013 – 30 septembrie 2013 inclusiv
Rezultatele vor fi anunțate la „Balul bobocilor” și pe pagina de prezentare a concursului din cadrul site-ului universitatii de la adresa www.upa.ro. De asemenea, participantii castigatori vor primi un mesaj de instiintare pe Facebook din partea Universității “Petre Andrei” din Iași.

4. Inscrierea in concurs:

Concursul « Studenția ta începe la UPA! » se desfasoara pe pagina Facebook „Petre Andrei” din Iasi. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie
– Sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume reale;
– Sa fie fani ai paginii de Facebook „Petre Andrei” din Iasi;
– Sa acceseze prezenta pagina de concurs aflata pe pagina Facebook „Petre Andrei” din Iasi la sectiunea PARTICIPĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA.
– Pentru validarea inscrierii la concurs, sa trimita un e-mail cu titlul „Concurs Facebook” – pentru validarea e-mail-ului – la adresa studentie@upa.ro in care vor specifica: numele si prenumele reale, varsta, ocupatia, nr. de telefon, adresa de e-mail si orasul din care provin si 2 motive pentru care isi doresc sa participe la eveniment
– Sa se inscrie in concurs prin:
     a) Like la pagina de concurs;
     b) Introducerea unei adrese de e-mail valide;
     c) Distribuirea pe peretele personal de pe facebook.
– Sa achite contravaloarea taxelor de scolarizare (rata I – pana la data de 30 septembrie 2013 inclusiv), iar castigatorii vor primii banii inapoi in momentul desemnarii lor ca potential castigator.
Sunt acceptate exclusiv comentariile care includ in mod integral aspectele solicitate si explicate mai sus. Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului.
Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte.
Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.
In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani si este inscris in Anul I la oricare specializare, indiferent de sex, nationalitate sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la concurs persoanele fara diploma de bacalaureat, persoanele care sunt in anul II, III sau IV, membrii echipei organizatoare,  precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora. 

6. Desemnarea castigatorilor:

Vor fi desemnati castigatori la “Balul bobocilor”, eveniment organizat de Universitatea Petre Andrei din Iasi. (se va tine cont de preferintele exprimate de participanti in cuprinsul comentariului). 
Rezultatele concursului vor fi dezvăluite la „Balul bobocilor” si pe pagina de prezentare a concursului din cadrul site-ului universitatii de la adresa www.upa.ro. De asemenea, participantii castigatori vor primi un mesaj de instiintare pe adresa de email furnizata din partea Universitatii “Petre Andrei” din Iasi si / sau vor fi contactati telefonic in maxim 24h de la afisarea rezultatelor. O data cu instiintarea aceasta, Organizatorul va comunica castigatorilor un cod de acces special, in functie de natura premiului castigat.
Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma prezenta (nu raspund telefonic / e-mail ) in termen de maximum 3 zile de la data afisarii rezultatului concursului, se va efectua o tragere la sorti noua.

7. Premii:

Premiile acordate constau in: 
– PREMIUL I – Primul an de studii GRATUIT!
– PREMIUL II – Semestrul II din primul an de studii GRATUIT!
– PREMIUL III – 30% reducere pentru primul an de studii.

In cadrul acestui concurs, nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.
Premiile vor fi acordate celor 3 castigatori sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. 

8. Protectia datelor personale:

Organizatorul nu ar
e ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs.
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
– Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament;
– Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.
Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.
Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

9. Litigii:

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.
Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.
Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.
Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea Universitatii Petre Andrei din Iasi sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.
Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

10. Regulamentul concursului:

– Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.upa.ro si pe pagina Facebook „Petre Andrei” din Iasi, la sectiunea PARTICIPĂ ȘI POȚI CÂȘTIGA.
Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina Facebook „Petre Andrei” din Iasi. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.
Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.
In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.