Revista Facultatii de Drept

JURNALUL DE STUDII JURIDICE

Revista Facultății de Drept  

Ø  SCOPUL ȘI PROBLEMATICA REVISTEI

 

Înființată în anul 2005, Revista Jurnalul de Studii Juridice reprezintă o publicație universitară de specializare juridică, având caracter interdisciplinar, cu apariție semestrială, atât în versiune tipărită, cât și on-line. Scopul fundamental al revistei constă în promovarea comunicării și cercetării juridice la nivel național și internațional prin efectuarea de studii, analize, dezbateri, discuții privind evoluțiile și tendințele în teoria și practica dreptului contemporan, însușirea de învățăminte și experiențe din istoria dreptului, elaborarea și aplicarea legilor sociale, dezvoltarea culturii juridice, evaluarea eficienței sistemelor juridice actuale și semnalarea apariției unor publicații și cărți noi în domeniul juridic. Revista Jurnalul de Studii Juridice funcționează sub egida Facultății de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași și intenționează să fie un adevărat amfiteatru de exprimare a ideilor, opiniilor, noutăților juridice din partea specialiștilor, experților, cadrelor didactice, studenților și masteranzilor care lucrează și învață în domeniul dreptului din spațiul românesc și european, cu deosebire în următoarele domenii de interes: drept românesc, drept internațional, dreptul Uniunii Europene, drept comparat, studii de caz etc. Principalele coordonate ale revistei sunt: atragerea în colectivul de redacție și în consiliul științific a unor specialiști și personalități academice recunoscute pe plan național și internațional; perfecționarea sistemului de selecție și avizare a lucrărilor pentru publicare; creșterea calității articolelor publicate; îmbunătățirea difuzării. Revista are cotația B+ și este inclusă în următoarele baze de date: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers, Socionet și CEEOL.

Detalii – aici