afis masa_rotunda_29_martie_resize

Masă rotundă: Constituția 2013

afis masa_rotunda_29_martie_resizeFacultatea de Științe Politice și Administrative a Universității „Petre Andrei” din Iași și Institutul de Studiere a Ideologiilor vă invită să participați la masa rotundă „Constitutia 2013” din cadrul proiectului „Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentala„.

 

 

 

 

 

Evenimentul va avea loc vineri, 29 martie 2013, la Sala Senat a Universității „Petre Andrei „ din Iași, începînd cu ora 11.00.
Invitații acestei dezbateri sunt Prof.univ.dr. Ioan Stanomir și Prof. univ.dr. Radu Carp de la Facultatea de Științe Politice a Universității București. Evenimentul va fi moderat de Conf.univ.dr. Sorin Bocancea, coordonatorul acestui proiect.

afis _dezbatere_26_martie_resize

Discursul cultural, în dezbatere la UPA

afis _dezbatere_26_martie_resizeFacultatea de  Științe Politice și Administrative în parteneriat cu Centrul Cultural Interetnic ”Transilvania” din Sibiu organizează maine, 26 martie, dezbaterea ”Discursul cultural azi. Strategii publicistice și editoriale”.

 

 
 

 

 

Invitații acestei dezbateri sunt scriitorul Radu Vancu, criticul literar Dragoș Varga, alături de Bogdan Crețu, critic literar, Doris Mironescu, critic literar, Antonio Patraș, critic literar și Sorin Bocancea, politolog.

Moderatorul acestui eveniment va fi Conf.univ.dr. Daniel Șandru.

copertaI ivanescu_BTÎn cadrul dezbaterii va avea loc lansarea cărții Interviu transfinit. Mircea Ivănescu în dialog cu Vasile Avram (Casa de editură Max Blecher, 2012) și vor fi prezentate publicațiile Centrului Cultural Interetnic „Transilvania”.

Dezbaterea va avea loc marți, 26 martie, de la ora 17.00, în Sala Senat a Universității ”Petre Andrei” din Iași.

upa-dhalip1060316

Rectorul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi

upa-dhalip1060316Rectorul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, ales de către Senat, este Prof. univ. dr. Doru TOMPEA, confirmat prin Ordinul nr. 5783 / 21.09.2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Prof.univ.dr. Doru TOMPEA este şi Preşedinte al Fundaţiei Academice „Petre Andrei” din Iaşi, persoana juridică ce a fondat Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi.

Despre universitate…

Aș putea începe prin a-ți spune că suntem cea mai mare și mai prestigioasă universitate privată din Moldova, că ocupăm locul 6 între universitățile românești când vine vorba de inserția absolvenților pe piața muncii. Aș putea să îți vorbesc despre cel mai impozant sediu din Iași, despre săli de curs utilate după ultimele tehnologii, amfiteatre moderne, o Aulă superbă, laboratoare sau despre cele peste 25.000 de cărți care te așteaptă să le descoperi în biblioteca noastră. Aș putea epuiza aceste rânduri povestindu-ți ce experiențe interesante te așteaptă la universitățile europene cu care am stabilit parteneriate pentru că suntem déjà posesorii Cartei Erasmus sau despre proiectele europene desfășurate de universitate în care te așteptăm cu drag să te implici. Aș putea, desigur, să-ți spun despre toate acestea, însă te vei gândi poate că și alte universități din lumea largă au aule somptuoase, sedii care îți taie răsuflarea, săli primitoare sau biblioteci.Așa că am ales să-ți destăinui puțin din povestea Universității ”Petre Andrei” pentru că așa vei înțelege ce ne face să fim ALTFEL. Cu două decenii în urmă o mână de profesori entuziaști, însetați de liberatea la care visaseră de-o viață, dornici să schimbe lumea, dădeau viață proiectului ”Petre Andrei”. Mă număram printre ei. Eram asistent universitar, trăiam printre studenți, suferisem alături de ei, fusesem de față când s-au născut ”Opinia Studențească” sau ”Divertisul”. M-am îndrăgostit pe loc de acest proiect care presupunea și crearea unei universități mai libere, mai mobile, mai dinamice, ”un mic Oxford al României” care să urmeze principiile unuia dintre cei mai mari sociologi români, savantul Petre Andrei. O universitate, spunea acesta, nu trebuie să fie doar un furnizor de informație, ea trebuie să modeleze spritualitatea tânărului, să formeze OAMENI. Am investit 20 de ani din viață în acest proiect și de fiecare dată cînd pășesc într-o firmă sau o instituție și strâng mâna unui fost absolvent apreciat acum de șefi, de colegi, de comunitate, îmi spun că a meritat fiecare zi.Alătură-te celor aproape 6.000 de studenți pentru a scrie și tu o mică parte din povestea Universității ”Petre Andrei” din Iași. Cu cele mai alese gânduri, Rectorul Universității ”Petre Andrei” din Iași, Prof.univ.dr. Doru TompeaRectorul este conducătorul activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică din cadrul Universităţii.

Rectorul este reprezentantul legal al Universității în relațiile cu terții, realizează conducerea executivă și este ordonatorul de credite al instituției.

Atribuțiile Rectorului sunt următoarele:

a) realizează managementul și conducerea operativă a Universității, pe baza contractului de management;

  b) încheie contractul de management cu Senatul universitar;

c) propune spre aprobare Senatului universitar structura și reglementările de funcționare ale universității;

d) propune spre aprobare Senatului universitar proiectul de buget și raportul privind execuția bugetară;

e) prezintă Senatului universitar, până în prima zi lucrătoare a lunii aprilie a fiecărui an, raportul prevăzut la art. 130 alin. (2) din Legea educației naționale. Senatul universitar validează raportul menționat, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente sunt publice;

f) poate convoca Senatul universitar;

g) organizează concursul public pentru selectarea decanilor facultăților și emite deciziile de confirmare a acestora;

h) semnează actele oficiale, diplomele și actele financiar-contabile întocmite și emise de către universitate;

i) emite decizii privind regimul matricol al studenților;

j) aprobă structura și componența Comisiei de etică universitară;

k) propune sancționarea disciplinară a personalului didactic, de cercetare și administrativ din cadrul universității;

l) numește, cu aprobarea Senatului, comisii de analiză pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic, de cercetare și administrativ;

m) emite, în scris, decizii privind angajarea, aplicarea sancțiunilor disciplinare stabilite de către Senat și de către Comisia de etică universitară, modificarea și încetarea raporturilor de muncă ale angajaților Universității;

n) anulează, cu aprobarea Senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară;

o) prezidează Comisia de concurs pentru desemnarea Directorului General Administrativ și îl numește pe acesta pe post, în condițiile legii;

p) urmărește aplicarea prevederilor Regulamentului intern, a Codului de etică și deontologie universitară, precum și a celorlalte decizii interne ale Universității;

q) aprobă atribuțiile personalului didactic și de cercetare, ale personalului didactic și de cercetare auxiliar și nedidactic, stabilite în fișa individuală a postului;

r) îndeplinește alte atribuții stabilite de Senatul universitar, în conformitate cu contractul de management, Carta universitară și legislația în vigoare;

s) în aplicarea răspunderii publice, Rectorul are următoarele atribuții:

– prezintă Senatului universitar, în luna martie a fiecărui an, raportul privind starea Universității;

– face publice deciziile sale și pe cele ale Consiliului de Administrație;

– declară anual, pe propria răspundere, capacitatea de școlarizare a Universității, în conformitate cu legea;

 

Raportul Rectorul Anul Universitar 2011-2012   Detalii

 

Petru P_Andrei_foto_2_resize

Sub semnul memoriei: Petru P. Andrei, Omul-Idee

Petru P_Andrei_foto_2_resize

Numele Profesorului ieşean Petru P. Andrei este legat de un destin aparte. Început undeva în interbelic, într-o familie de înaltă ţinută intelectuală şi morală, Profesorul Petru P. Andrei a fost nevoit de nimicnicia vremurilor şi, nu mai puţin, a oamenilor, să-şi transforme viaţa într-o cruciadă.

 

 

 

 

 

 

Adolescenţa i-a fost violentată de sinuciderea tatălui, savantul Petre Andrei, act ce a purtat amprenta opresiunii legionare. Tinereţea i-a fost măcinată de teroarea comunistă, care l-a obligat să-şi întrerupă studiile din cauza „dosarului” (tatăl său fusese ministru al Educaţiei sub guvernare ţărănistă), să facă închisoare pe motive politice, să lucreze ca hamal pentru că nu corespundea „profilului” dictaturii proletariatului.

upa-dhalip_16_thumb_medium200_133Toate acestea nu i-au afectat, însă, noblețea profundă a firii, nu i-au știrbit determinarea și nu l-au îndepărtat de Ideea ce-l însuflețea. Aristocrat al amfiteatrelor, Profesorul şi-a folosit ultima parte a vieţii pentru a scoate din umbra unei istorii nedrepte opera savantului care i-a fost tată, filosoful, sociologul şi omul politic Petre Andrei. Pe lângă publicarea unor manuscrise de autentică valoare ştiinţifică, Petru P. Andrei a întemeiat şi o şcoală. Alături de câţiva tineri entuziaşti, printre care am avut privilegiul să mă număr, Profesorul a pus la cale o provocare intelectuală numită Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. Ideea Profesorului – un proiect deopotrivă academic, cultural și social, o întreprindere vie orientată în același timp către student, cercetare și comunitate – l-a acaparat. Acestei Idei i-a croit drum încă din primul an postdecembrist, s-a luptat cu prejudecăţile şi cu ostilitatea unei societăţi care prea adesea şi-a dovedit talentul de a nu recunoaşte meritele.

Așa cum l-am cunoscut, Profesorul parcă nu era, dintru început, din această lume; demnitatea, buna-cuviinţă şi întinderea culturală pe care-o stăpânea se regăsesc ca valori din ce în ce mai puţin chiar pe scala axiologică a comunităţii academice. Totuși, ca patron spiritual al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, Petru P. Andrei a reuşit să transmită unde de vibraţie intelectuală și morală studenţilor și colegilor săi. A preferat mereu nonconformismul obedienţei stupide, verticalitatea umilinţei, actul de spirit arghirofiliei, implicarea indiferenței.

Petru P_Andrei_pentru_ziar_resize_thumb_medium200_165Domnia Sa ne-a învățat, pe toți aceia care am avut privilegiul de a-i fi alături, că există Oameni între noi care, luptând pentru o Idee, urmărind-o neobosiți, întrupând-o în tot ceea ce fac, se transfigurează pe sine și transfigurează lumea. Uneori, poate doar o dată în viață, avem și noi șansa întâlnirii cu un astfel de Om-Idee. O întâlnire în urma căreia Ideea ajunge să ne locuiască, desenându-ne traiectul existențial, furnizându-ne un sens și înnobilându-ne viața. Un astfel de Om-Idee a fost Petru P. Andrei.

Îmi place şi astăzi să cred că Nea Pichi, aşa cum îi spuneau apropiaţii, nu a obosit niciodată. Şi cred şi astăzi că spiritul său e încă prezent, peste tot acolo unde, încă în viaţă fiind, s-a regăsit cel mai bine: între cei tineri, între oamenii de carte, între toţi aceia pe care îi învăţa, de câte ori avea ocazia, că „respectul nu se impune, ci se câştigă”. Astăzi, aici, la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, vreau să cred că am învăţat această lecţie.

Timpul a cernut, iată, 11 ani de la trecerea în eternitate a Profesorului Petru P. Andrei, petrecută într-un februarie de gheață al anului 2002. E încă un moment în care noi, cei care am avut țansa unică de a ne împărtăși din spiritul său, cei care i-am urmărit proiectul, cei care i-am făcut Ideea să triumfe, în ciuda tuturor dificultăților, ne amintim de el nu doar ca de ultimul aristocrat din amfiteatru, ci şi ca de un spirit mereu tânăr şi prezent.

 

Prof.univ.dr. Doru TOMPEA

Rectorul Universității „Petre Andrei” din Iași