Structura Anului Universitar

Structura Anului Universitar 2014-2015

Pentru a vizualiza documentul click aici

Raportul Rectorului

Raportul Rectorului – Prof.univ.dr. Doru TOMPEA 2014 

Detalii 

Înscrie-te la cursurile organizate de Institutul Diplomatic Român la UPA din Iași

Ca urmare a Protocolului de colaborare încheiat la Iaşi în data de 26 iulie 2013, Institutul Diplomatic Român anunţă deschiderea, la Universitatea Petre Andrei din Iaşi, a următoarelor cursuri intensive:

  1. Protocol şi etichetă diplomatică
  2. Studii regionale: Marea Neagră şi Balcanii de Vest
  3. Comunicare internaţională

 Fiecare curs cuprinde o perioadă de pregătire de 21 de ore, organizate în 7 prelegeri a câte 3 ore.

Număr maxim de cursanţi: 40/curs

Taxa: 200 euro/participant/curs.

Cursurile se vor finaliza cu un certificat de participare decernat de Institutul Diplomatic Român.

 Calenarul şi conţinutul cursurilor:

PROTOCOL ŞI ETICHETĂ DIPLOMATICĂ

1-3 noiembrie 2013, la Universitatea Petre Andrei din Iaşi

Orar : vineri, 1 noiembrie, 14.00-20.00

Sâmbătă, 2 noiembrie, 9.00-12.00, 14.00-20.00

Duminică, 3 noiembrie, 9.00-15.00

          Etichetă (2 prelegeri) – noţiuni de bază : eticheta la masă, eticheta în vestimentaţie, eticheta la reuniunile publice etc.)

          Organizarea ospitalităţii (1 prelegere)

          Protocol şi ceremonial (2 prelegeri)

          Protocolul caselor regale europene (1 prelegere)

          Limbajul diplomatic şi comunicarea publică în diplomaţie (1 prelegere)

1-15 octombrie: Preînscrierea

Candidaţii vor trimite pe adresa iulia.panta@idr.ro următoarele documente:

 1.      Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR –detalii

 2.       C.V. (model european); 

 3.       Fotocopie a cărţii de identitate;  

 4.       Fotocopie a diplomelor de licenţă, studii masterale sau doctorat; 

 5.       Fotocopie a certificatului de casătorie (unde este cazul); 

 6.       Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar; 

 7.       Scrisoare de motivaţie. 

17 octombrie : IDR va confirma candidaţilor, pe mail, admiterea la curs.

18-25 octombrie : Taxa de înscriere se va plăti, în lei, la cursul euro din ziua demarării înscrierilor (18 octombrie), în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO57TREZ7015009XXX006054.

COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ 

15-17 noiembrie, la Universitatea Petre Andrei, Iaşi

Orar : vineri, 15 noiembrie, 14.00-20.00

Sâmbătă, 16 noiembrie, 9.00-12.00, 14.00-20.00

Duminică, 17 noiembrie, 9.00-15.00

          Tehnici de comunicare publică

          Comunicare şi persuasiune

          Comunicarea în situaţii de criză

          Specificităţi de comunicare în spaţiile extraeuropene

          Comunicare interinstituţională şi interculturală

          Teorie şi practică diplomatică

          Ceremonialul şi protocolul în relaţiile internaţionale

1-15 octombrie: Preînscrierea

Candidaţii vor trimite pe adresa iulia.panta@idr.ro următoarele documente:

 1.     Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR – detalii

2.       C.V. (model european); 

3.       Fotocopie a cărţii de identitate;  

4.       Fotocopie a diplomelor de licenţă, studii masterale sau doctorat; 

5.       Fotocopie a certificatului de casătorie (unde este cazul); 

6.       Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar; 

7.       Scrisoare de motivaţie. 

17 octombrie : IDR va confirma candidaţilor, pe mail, admiterea la curs.

18-25 octombrie : Taxa de înscriere se va plăti, în lei, la cursul euro din ziua demarării înscrierilor (18 octombrie), în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO57TREZ7015009XXX006054.

STUDII REGIONALE : MAREA NEAGRĂ ŞI BALCANII DE VEST

22-24 noiembrie 2013, la Universitatea Petre Andrei, Iaşi

Orar : vineri, 22 noiembrie, 14.00-20.00

Sâmbătă, 23 noiembrie, 9.00-12.00, 14.00-20.00

Duminică, 24 noiembrie, 9.00-15.00

          Geopolitica Mării Negre

          Spaţiul ex-sovietic

          Mari puteri regionale la Marea Neagră: Rusia şi Turcia

          Rezerve şi reţele energetice în zona Mării Negre: mizele politice şi economice

          Istoria conflictelor din Balcani

          Mizele internaţionale ale războaielor din Bosnia-Herzegovina şi Kosovo

          Perspective de aderare la UE pentru statele din Balcanii de Vest şi Marea Neagră

1-15 octombrie: Preînscrierea

Candidaţii vor trimite pe adresa iulia.panta@idr.ro următoarele documente:

 1.    Cerere de înscriere tip adresată directorului general al IDR – detalii

 2.       C.V. (model european); 

 3.       Fotocopie a cărţii de identitate;  

 4.       Fotocopie a diplomelor de licenţă, studii masterale sau doctorat; 

 5.       Fotocopie a certificatului de casătorie (unde este cazul); 

 6.       Recomandare din partea unui superior ierarhic, a unui diplomat sau a unui cadru didactic universitar; 

7.       Scrisoare de motivaţie. 

 17 octombrie : IDR va confirma candidaţilor, pe mail, admiterea la curs.

18-25 octombrie : Taxa de înscriere se va plăti, în lei, la cursul euro din ziua demarării înscrierilor (18 octombrie), în contul Institutului Diplomatic Român, CUI: 17984679, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, Cont IBAN: RO57TREZ7015009XXX006054.

reclame

Reclame