afis conferinta 2013 resize

Conferința Națională de Psihogeriatrie cu participare internațională ”Punte între generații”

afis conferinta 2013 resizeConferința Națională de Psihogeriatrie cu participare internațională ”Punte între generații” a ajuns la cea de-a șasea ediției. Evenimentul se va desfășura în perioada 20-22 septembrie 2013, la Pitra Neam

 

  La lucrările Conferinţei vor participa academicieni, profesori universitari, politicieni, specialisti, personalităţi de seamă din psihologie, psihoterapie, medicina geriatrie – gerontologie, kinetoterapie si recuperare medicala, asistenţă socială si asistenta medicala .

 

 Conferința este structurată, ca în fiecare an, pe două mari secțiuni;

*prelegeri și prezentări în plen;

*workshop-uri de specialitate.

  Revenim cu programul în extenso al Conferinței și numărul de credite pentru psihologi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali, kinetoterapeuți.

Așteptăm cu interes lucrările dumneavoastră sau temele de workshop până pe data de 01 septembrie 2013.

 

 

 

 

upa-dhalip 16

Parteneriat între Institutul Diplomatic Român și Fundația Academică „Petre Andrei”

upa-dhalip 16Vineri, 26 iulie, la sediul Universității „Petre Andrei” din Iași a avut loc o întâlnire de lucru între conducerea Institutului Diplomatic Român (IDR) și aceea a UPA. Funcționând sub auspiciile Ministerului Afacerilor Externe, IDR a fost reprezentat la Iași de Directorul General, Dan Petre, și de Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, cadru didactic la Facultatea de Științe Politice a Universității București și Training Coordinator în cadrul IDR. Din partea UPA din Iași, la această întâlnire au participat Rectorul instituției, Prof.univ.dr. Doru Tompea, și Președintele Senatului Universitar, Conf.univ.dr. Daniel Șandru. 

 

Ca urmare a discuțiilor, Directorul IDR, Dan Petre, și Președintele Fundației Academice „Petre Andrei”, Prof.univ.dr. Doru Tompea, au semnat un „Protocol de colaborare” între instituția patronată de Ministerul Afacerilor Externe și persoana juridică fondatoare a UPA din Iași. În documentul semnat de reprezentanții celor două părți se stipulează că scopul acestui acord este de a defini principalele domenii ale colaborării şi procedurile de implementare a acesteia. În acest sens, partenerii îşi propun să-şi unească eforturile în vederea îmbunătăţirii procesului de formare profesională continuă, a dezvoltării durabile a societăţii româneşti şi a promovării excelenţei academice în cercetarea ştiinţifică, prin dezvoltarea unui dialog permanent între mediul educaţional, instituţiile şi comunitatea din zonele în care îşi desfăşoară activitatea. Pe baza acestui acord se vor încheia, ulterior, acorduri specifice de cooperare care vor conţine termeni concreţi, tehnici şi economici, acorduri referitoare la activităţile comune asupra cărora vor decide părţile semnatare. Totodată, se subliniază că partenerii vor acorda o atenţie deosebită următoarelor aspecte: a) realizarea în parteneriat a unor proiecte finanţate de organismele naţionale sau internaţionale; b) organizarea, în parteneriat, a unor conferinţe, sesiuni de comunicări ştiinţifice, workshopuri, simpozioane, mese rotunde; c) participarea la cursuri de instruire comune; d) elaborarea unor programe de învăţământ şi formare profesională; e) alte domenii de interes comun.

P1020983 resizeÎn ceea ce privește modalitățile de cooperare dintre IDR și FAPA, aceasta se va realiza în conformitate cu una sau mai multe din următoarele modalităţi: a) schimburi de informaţii şi documente; b) vizite şi perioade de instruire pentru studenţi, cadre didactice, specialişti; c) facilitarea accesului la materialele bibliografice existente în bibliotecile instituţiilor partenere; d) schimburi de informaţii şi publicaţii; e) asigurarea locaţiilor şi a condiţiilor necesare pentru buna desfăşurare a evenimentelor organizate în colaborare. 

Este un parteneriat deosebit de onorant pentru fundația-mamă a Universității „Petre Andrei” din Iași, un parteneriat în contextul căruia FAPA este interesată să deruleze, împreună cu Institutul Diplomatic Român, proiecte de anvergură națională și internațională, în care vor fi implicați atât experții IDR și, implict, cei ai Ministerului Afacerilor Externe, cât și specialiști de la Universitatea „Petre Andrei” din Iași. Un prim proiect – așa cum am stabilit deja cu domnul Director General Dan Petre – se va derula începând chiar din această toamnă și va consta în susținerea de către FAPA a cursurilor de specializare în relații internaționale și diplomație pe care IDR le va propune pentru prima dată în regiunea istorică a Moldovei”, a declarat Rectorul UPA din Iași și Președintele FAPA, Prof.univ.dr. Doru Tompea.

Protocol semnat – detalii

universitati iasi

Facultatea de Științe Politice și Administrative a UPA din Iași a inițiat proiectul de editare a primului Dicționar de științe politice, relații internaționale și studii europene din România

universitati iasiJoi, 18 iulie, la sediul Facultății de Studii Europene a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a avut loc prima întâlnire de lucru a coordonatorilor proiectului de editare a primului Dicţionar de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii europene din România.

 

 

 

Iniţiatoarea acestui proiect este Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii „Petre Andrei” din Iași, ideea aparținându-i Conf.univ.dr. Daniel Șandru, cadru didactic la această facultate și Președinte al Senatului Universitar. Proiectul este desfășurat în cadrul unui parteneriat între Facultatea de Științe Politice și Administrative a UPA din Iași,Facultatea de Științe Politice a Universității București și Departamentul de Relații Internaționale și Studii Americane al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. Cu ocazia întâlnirii de la Cluj a fost semnat și protocolul de partaneriat dintre cele trei instituții care au desemnat câte un coordonator pentru realizarea acestui proiect. Este vorba, pentru Facultatea de Științe Politice a Universității București, despre Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan, despre Conf.univ.dr.habil. Sergiu Mișcoiu (pentru Departamentul de Relații Internaționale și Studii Americane a Universității „Babeș-Bolyai”) și despre Conf.univ.dr. Daniel Șandru, pentru Facultatea de Științe Politice și Administrative a UPA din Iași.

„Am primit cu mult entuziasm propunerea colegului meu, dl. Daniel Șandru, de a participa la editarea primului Dicționar de științe politice, relații internaționale și studii europene din spațiul academic românesc, și asta din mai multe motive. În primul rând, cred că demersul de proiectare și concepere a unui Dicționar este un test de maturitate pentru un cercetător, demonstrând gradul de stăpânire a disciplinei. Apoi, mi se pare că reflecția în domeniul științelor politice, relațiilor internaționale și studiilor europene a trecut în sfârșit, și în țara noastră, în cea de-a doua generație, pe care este, pentru noi, o datorie de onoare să o reprezentăm. Nu în ultimul rând, proiectul este rezultatul colaborării între trei centre universitare cu tradiție, care și-au confirmat capacitatea în cercetare și educație în domeniu. Ne-am propus să cooptăm, pentru redactarea conținutului Dicționarului, atât colegi din generația noastră, cât și colegi mai tineri, cărora sperăm să le oferim astfel șansa de a participa la coagularea unui demers coerent de reflecție asupra domeniului – reflecție pe care o considerăm necesară și oportună în acest moment”, a declarat Conf.univ.dr. Ruxandra Ivan.

La rândul său, Conf.univ.dr.habil Sergiu Mișcoiu a susținut că „acest proiect editorial este unic prin aceea că grupează definiţii şi explicitări sintetice şi intuitive ale celor mai importanţi termeni din domeniile ştiinţe politice şi relaţii internaţionale-studii europene. Absenţa unui dicţionar în domeniile de referinţă menţionate s-a făcut simţită în spaţiul românesc de cel puţin câţiva ani. Sperăm ca prin acest proiect ambiţios să suplinim această carenţă”.

Din punctul de vedere al inițiatorului proiectului, Conf.univ.dr. Daniel Șandru, „necesitatea realizării unui Dicționar de științe politice, relații internaționale și studii europene decurge, înainte de toate, dintr-o simplă constatare: în cei 23 de ani de evoluție postcomunistă, încă fragila comunitate a specialiștilor în domeniul științelor politice nu a produs un instrument indispensabil nu doar mediului educațional universitar, ci și celui social, în care activează toți cei interesați de înțelegerea substanțială ori fenomenală a politicului/politicii, fie că îi avem în vedere pe jurnaliști, comentatori și analiști politici, pe consultanții politici, pe cei care asigură interfața organizațiilor politice ori a instituțiilor publice, pe reprezentanții diverselor organizații non-guvernamentale cu vocație civică sau pe decidenții politici. Sunt bucuros să constat că acest proiect va fi realizat în cadrul unui parteneriat deosebit de onorant și că voi lucra, pentru coordonarea volumului, cu doi specialiști recunoscuți în domeniu, precum doamna profesor Ruxandra Ivan și domnul profesor Sergiu Mișcoiu”.

Daniel Sandru Ruxandra Ivan si Sergiu Miscoiu 1În cadrul întâlnirii de la Cluj, cei trei coordonatori au stabilit ca Dicționarul de științe politice, relații internaționale și studii europene să fie definitivat până la finalul următorului an universitar.

IMG 0461

Omul de afaceri, Albin Budinsky a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea UPA

IMG 0461Senatul Universității ”Petre Andrei” din Iași a conferit titlul de Doctor Honoris Causa omului de afaceri austriac, Albin Budinsky, președintele Consiliului de Administrație al DB Schenker România.

 

IMG 0423Rectorul UPA din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea a declarat că este o premieră în cadrul senatului universității pentru că se acordă distincția de Doctor Honoris Causa unei personalități din mediul de afaceri. ”Până acum universitatea noastră a acordat acest titlul unor personalități de renume din mediul academic, cultural. Cu atât mai mult ne onorează conferirea acestui titlu domnului Albin Budinsky, întrucât ne apropie de domnia sa angajamentul față de proiectele în care au fost implicate tineri, așa cum și universitatea noastră a primit în anul 2010 premiul ”10 pentru România”, pentru  voluntariat și implicare socială”, a declarat Prof.univ.dr. Doru Tompea.

 

În laudatio, Michael Beck, la rândul său Doctor Honoris Causa al UPA din Iași a precizat că Albin Budinsky – personalitate marcantă a vieții economice europene.

IMG 0443Imaginea economistului și managerului Albin Budinsky – care justifică pe deplin această decizie a conclavului academic – este din toate punctele de vedere deschisă excepției. Ea cuprinde semnificația unui destin, de la periplul său existențial la unicitatea însușirilor dobândite de-a lungul carierei sale, care l-au făcut să se bucure de statutul unei personalități de rang internațional –  pe tărâm economic și managerial”, se arată în laudatio prezentat de Michael Beck.

Omul de afaceri, Albin Budinsky a declarat că se simte onorat de distincția oferită de universitatea ieșeană și le-a promis membrilor senatului că vor demara proiecte împreună.

”Îmi aduc aminte ziua aceea, la Viena, când eram în acea parte specială a Europei de Est și președintele mi-a făcut propunerea de a veni în România și a construi Schenker România. Despre țări ca România și Bulgaria nu știam foarte multe lucruri, dar iată ca au trecut 15 ani de când sunt aici și pot spune că, eu personal, mă simt pe jumătate român. Mă bucur din toată inima pentru acest titlu acordat și o să demarăm multe proiecte împreună cu universitatea dumneavoastră”, a declarat Albin Budinsky.
IMG 0481

IMG 0431Decanul Facultății de Economie, Conf.univ.dr. Diana Lupu a precizat că ”această distincție a fost oferită ca o recunoaștere a meritelor deosebite avute de domnul Albin Budinsky în promovarea relațiilor economice dintre Austria și România, precum și pentru dezvoltarea inter-culturală româno-austriacă”.

***

IMG 0475Albin Budinsky a văzut lumina zilei pe 22 aprilie 1965  – în orășelul Moedling, din Austria.

            După terminarea liceului și a studiilor superioare – la Viena – și-a obținut calificarea în fața Camerei de Comerț și Industrii a Austriei.  Din iunie 1988 face parte din cadrul  Schenker &CO AG, VienaDepartamentul pentru Orient.

            În anul 1990 îl regăsim la Departamentul pentru Europa de Est – al cărui Vice-director devine în anul 1994.

            În anul 1997 este numit Coordonatorul departamentului pentru Europa de Est –  activând în perioada 1997 – 2001 – simultan – în Budapesta, București și Zagreb.

            În anul 2001 devine Directorul General al Schenker SRL – România.

            În anul 2006  este numit Director general Schenker SRL Moldova – cu sediul la Chișinău, iar din 2007- 2008 CEO al Schenker EOOD – Bulgaria (150 angajați).

            Din  ianuarie 2009 este CEO al Schenker Romtrans SA, care din 1 ianuarie 2010 a devenit Schenker S.A. România.

          Pentru întreaga sa activitate și serviciile aduse țării sale – a fost distins, în ianuarie 2010, cu Marea Decorație de Aur a Republicii Austria (sinonim cu Steaua României) – de către Președintele Republicii Austria.

 

 

Economie

Afis admitere economie

Economie

Anuar 2013

Stimați colegi,

Vă supunem atenției câteva informații legate de Tomurile XI și XII– Serie Nouă – ale Anuarului Universității “Petre Andrei” din Iași.

Cea de a XXI-a ediție a Sesiunii Anuale de Comunicări Științifice a Universității “Petre Andrei” din Iași „Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene” s-a încheiat. Mulțumim în mod deosebit celor care au participat la lucrările pe secțiuni. Succesul manifestării li se datorează în cea mai mare măsură. Toate informațiile legate de această manifestare le găsiți la http://www.upa.ro/evenimente/sesiune-2013.html .

Deși prioritate pentru publicarea în Anuar o au lucrările prezentate pe secțiuni, publicația rămâne deschisă tuturor lucrărilor valoroase. În perioada 15.07 – 27.09.2013 așteptăm lucrările tuturor celor interesați. Vă rugăm să consultați cu mare atenție informațiile ce se găsesc la http://www.upa.ro/PDF/anuar2013.pdf. Dacă aveți nevoie și de alte detalii, care nu sunt indicate pe site, vă rog să nu ezitați să mă contactați la adresa de e-mail anuar2013@upa.ro. Un reminder va fi trimis pe data de 02 septembrie 2013.

Așteptăm lucrările dumneavoastră.

Cu stimă,
Conf.univ.dr. Tudor Pitulac
Redactor coordonator

s1

Iași, 15. 07.2013

IMG 0005

Dezbatere la UPA: Constituția României. Revizuire sau amânare?

IMG 0005Vom avea o Constituție revizuită abia anul viitor. Aceasta a fost concluzia dezbaterii ”Constituția României. Revizuire sau amânare?”, organizată de Facultatea de Științe Politice și Administrative din cadrul Universității ”Petre Andrei” din Iași și a Institutului de Studiere a Ideologiilor. La evenimentul desfășurat la universitatea ieșeană au participat parlamentari din regiunea Moldovei, consilieri județeni și șefii autorităților publice locale.

 

IMG 0012Printre aceștia și senatorul de Piatra Neamț, Ioan Chelaru, care este și vicepreședintele Comisiei de Revizuire a Constituției din Parlamentul României.

 

Senator Ioan ChelaruVin cu plăcere întotdeauna la Iași pentru că sunt un produs al școlii ieșene. Cât privește tema dezbaterii, vă pot spune că eu cred că de aprobare a noii Constituții discutăm cel mai devreme în toamna anului viitor. Nu vorbim de o amânare, ci doar de revizuire, proces care trebuie să respecte anumite proceduri”, a declarat senatorul Ioan Chelaru.

De aceeași părere a fost și deputatul PDL de Iași, Petru Movilă care a declarat că ”din punctul meu de vedere este o revizuire, dar un vot pe actualul proiect nu va fi mai devreme de anul viitor pentru că au fost foarte multe modificări. Noul proiect trebuie să fie îmbrățișat de cât mai mulți cetățeni, fapt carte să-I determine să meargă și la urne”, a completat Petru Movilă.Deputat Petru Movila

Deputatul de Botoșani, Dumitru Vasile Cireadă a apreciat că ”viitoare Constituție este una care încearcă să mulțumească toate grupurile sociale și consider că trebuie introduce noi articole în Constituție, dar nu putem vorbi de un vot final cel mai devreme anul viitor”.

 

IMG 0002Lansare de carte: ”10 exerciții de inginerie constitutională”

Tot în cadrul dezbaterii a avut loc și lansarea cărții ”10 exerciții de inginerie constitutională”, volum editat de Sorin Bocancea și Daniel Șandru și tipărit la Editura Institutului European. ”Cartea de față este rezultatul unor dezbateri realizate de cei doi colegi ai mei la postul de televiziune Prima TV și Tele Moldova. Multe din temele regăsite în carte sunt coenexe cu dezbaterea de astăzi, sunt incitante și foarte actuale”, a declarat despre carte, Rectorul UPA din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea.IMG 0036

În schimb, decanul Facultății de Drept, Prof.univ.dr. Antonie Cristian Bocancea a comparat ultima apariție editorială semnată de colegii săi cu penultima carte, respectiv, Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamentală” ”Acest ultim volum era un text foarte așezat, științific, o carte de drept constitutional. Într-o eră în care la modă sunt ebook-urile, eu mai întâi am băzut cartea și apoi m-am apucat să o citesc”, a completat decanul.

IMG 0055Unul dintre cei doi autori ai cărții, Conf.univ.dr. Daniel Șandru a mărturisit că ”initiațiatorul proiectului a fost Sorin, iar ceea ce aveți pe masă e rezultatul unor emisiuni, 10 la număr, pe care la început nu am crezult că le vom putea duce la căpăt. A doua parte a titlului este pus în ghilimele tocmai pentru că este o preluare de la politologul Giovanni Sartori”.

 

Conferința de astăzi a încheiat practic proiectul inițiat de decanul Facultății de Științe Politice și Adminitrative, Conf.univ.dr. Sorin Bocancea”Constituția României. Opinii esențiale pentru legea fundamental”. ”Acest proiect a contat în organizarea unei dezbateri referitoare la Constituție, organizarea platformei Constituția 2013 poe site-ul www.revistapolis.ro, editarea volumului Constituția României. Opinii esențiale la legea fundamental, volum care a fost distribuit tuturor parlamerntarilor, consiliilor județene și prefecturilor din țară. Pentru că acest proiect a însemnat implicarea strict a societății civile, am considerat că e momentul să fie implicați și grupul țință, clasa politică, motivul pentru care am organizat dezbaterea de astăzi, finalizat cu o nouă apariție editorială, care de luni va fi distribuită tuturor primăriilor din regiunea Moldovei”, a conchis Conf.univ.dr. Sorin Bocanceasorin bocancea

upa-dhalip 16 thumb medium200 133

UPA din Iași a participat la un proiect al Ministerului Educației Naționale

universitati iasi admitereAproximativ 20 de cadre didactice de la Univeristatea „Petre Andrei din Iași” (cea mai mare universitate privată din Moldova) au participat la programul postuniversitar, „Calitate, Inovare, Comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior” din cadrul unui proiect POSDRU, demarat de Ministerul Educației Naționale, în perioada 2-29 iunie 2013.

pozaProgramul proiectului a fost structurat în trei module: Elaborarea programului de formare în domeniul “didacticii specialității”, Metode moderne de formare în „didactica specialităţii” și Metode şi tehnici de coaching folosite  pe perioada practicii pedagogice. Cursurile au fost susținute de peste 40 de experți în științele educației din cele 6 universități partenere în proiectt și au avut ca obiectiv formarea, dezvoltarea, extinderea și aprofundarea competențelor didactice a personalului din învățământul superior românesc.

Universitățile partenere în cadrul proiectului demarat de Ministerul Educației Naționale sunt Universitatea din București, Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea “Babeș – Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica București, Universitatea din Pitești și Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Lista profesorilor din cadrul UPA din Iași participanți la proiectul demarat de MEN:

Conf. univ. dr. Teodora Liliana PRELIPCEAN,

Conf. univ. dr. Carmen Mariana CODREANU,

Conf.  univ. dr. Angela MÎTĂ BACIU,

Conf. univ. dr. Roxana Angela DAVIDESCU,

Conf. univ. dr. Virgil Constantin FĂTU,

Lector univ. dr. Emanuela Alisa NICA,

Lector univ. dr. Anca Liliana BUJOR,

Lector univ. dr. Viorica STAN,

Lector univ. dr. Iuliana Mariana CÎNDEA,

Lector univ. dr. Roxana-Alina PETRARU,

Lector univ. drd. Dan Florin DRUGĂ,

Asist. univ. drd. Dana-Larisa DRUGĂ,

Asist. univ. drd. Magda-Ioana IACOB,

Asistent de cercetare drd. Iulia Mihaela MIHAI,

Asist. univ. drd. Ionela Carmen BOȘOTEANU,

Asist. univ. drd. Constanin NECHIFOR,

 

CNR foto 1

UPA reprezentată la Consiliul Național al Rectorilor

CNR foto 1La sfârșitul săptămânii trecute, Rectorul Universității ”Petre Andrei” din Iași, Prof.univ.dr. Doru Tompea a participat la Consiliul Național al Rectorilor din România (CNR), ce a avut loc la Universitatea Ovidius din Constanța

 

Noul Presedinte CNRLa eveniment a participat ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică – Mihnea Costoiu, Secretarul de stat în Ministerul Educației NaționaleGigel Paraschiv, alături de rectori de la universități de stat și universități private. 

A fost ales ca președinte al CNR, rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară  din București, prof.univ.dr. Sorin Mihai Câmpeanu. În cadrul forumului rectorilor, celor 55 de universități de stat și 37 universități private, a fost ales Consiliul Director al CNR, în care universitățile private sunt reprezentate de doi vicepreședinți și președintele de onoare al CNR,  doamna Senator, Ex-ministru și președinte al CNR, Ecaterina Andronescu, votată în unanimitate de rectorii prezenți. De asemenea, au fost adoptate modificările la statutul CNR, precum și componența comisiilor pe domenii de activitate.  

CNR 2 - sursa foto evz  roÎl felicit pe rectorul USAMV București , ptof.univ.dr. Sorin Mihai Câmpean pentru noua funcție. Pe lângă alegerea președintelui, forumul de la Constanța a fost unul productiv, în care am discutat despre problemele actuale ale sistemului de învățământ superior din România , a declarat Prof.univ.dr. Doru Tompea, Rectorul  UPA din Iași.  

 Sursa foto: www.evz.ro

zas2012-afis

Evenimente Facultatea de Asistență Socială

zas2012-afis program ZAS IS 2012-exterior resize program ZAS 2012 IS-interior resize
zas2012-flyer resize IMG 5261 resize IMG 5268 resize